GRIZELLA KWS

Rizománia 2.0 a cerkospóra

  • Nová genetika s vysokou toleranciou voči múčnatke a ramulárii

Charakteristika

  • C typ s dvojitou toleranciou voči rizománii – typ 2.0 (odroda tolerantná k typu A aj B) a vysokou toleranciou voči cerkospóre.
  • Nová genetika s vysokou toleranciou voči múčnatke a ramulárii, pričom je tolerantná aj voči bakteriálnej infekcii Aphanomyces a hrdzi.

  • Odroda s vysokou cukornatosťou a odporúčaným termínom zberu na začiatku kampane.
  • Odroda, ktorá výborne dopĺňa sortiment konvenčných odrôd.
  • Odolnosť voči cerkospóre a dvojitá tolerancia na rizomániu (vírus A aj B).

GRIZELLA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta