MAGDALENA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • NOVINKA (v prípade registrácie ÚKSUP)
  • Nová CR+ odroda na Slovensku
  • Vysoký výnos koreňa a vysoká cukornatosť

Ďalšie odrody cukrovej repy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta