SMART BELAMIA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • Vysoká tolerancia voči cerkospóre

Charakteristika

  • N typ, tolerantný k rizománii, cerkospóre a herbicídu CONVISO® ONE.
  • Základná a najpredávanejšia odroda zo sortimentu SMART KWS.
  • Medzi ponúkanými SMART odrodami najvyšší výnos, priemerná cukornatosť.
  • V praxi v roku 2019 vykazovala výsledky na úrovni klasických odrôd.

  • Registrovaná v SK už po dvoch rokoch skúšok.
  • Vysoký finančný prínos pre pestovateľov.
  • Určená pre všetky pozemky a neskoré termíny zberu.
  • Dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší štart.

SMART BELAMIA KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta