SMART BRIGA KWS

Rizománia, cerkospóra a háďatko

 • Najviac cukornatá odroda zo SMART sortimentu

Charakteristika

 • NC typ, tolerantný k rizománii, cerkospóre, háďatku a herbicídu CONVISO® ONE.
 • Vhodná na pozemky so zamorením aj bez zamorenia háďatkom.
 • Stredne vysoký výnos koreňa, vysoká cukornatosť.
 • Veľmi dobrý výnos PC v sortimente RiCeNem SMART odrôd.
 • Veľmi zdravá odroda s dobrou odolnosťou k listovým chorobám.

 • Napriek tolerancii k cerkospóre odporúčame pri vyššom tlaku choroby fungicídne ošetrenie.
 • Vysoký finančný prínos pre pestovateľov.
 • Registrovaná v SK a v niekoľkých krajinách EÚ.
 • V praxi v roku 2019 vykazovala vynikajúcu výkonnosť.
 • Dodávaná s úpravou EPD pre rýchlejší štart.

SMART BRIGA KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta