SMART PEPETA KWS

Rizománia 2.0 a cerkospóra

 • Vhodná pre pestovanie v závlahových podmienkach
 • N typ s výborným zdravotným stavom listu
 • Nová genetika, vysoká tolerancia voči listovým chorobám
 • N typ, s veľmi vysokou toleranciou voči rizománii – typ 2.0 (odroda tolerantná k typu A aj B) a vysokou toleranciou k cerkospóre.
 • Vyznačuje sa aj vysokou toleranciou voči múčnatke, ramulárii a hrdzi.
 • Výborný zdravotný stav listu ju predurčuje do závlahových podmienok.
 • Zvlášť vhodná pre stredné a neskoršie termíny zberu.
 • Vhodne dopĺňa cukornatú SMART BRIGA KWS.
 • Výborná technologická kvalita s vysokou úrodou rafinády.
 • Výborne kombinuje cukornatosť,výnos koreňa a kvalitu.
 • Nová genetika, vysoká tolerancia voči listovým chorobám.
SMART PEPETA KWS dátový hárok

Ďalšie odrody cukrovej repy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta