SMART PEPETA KWS

Rizománia 2.0 a cerkospóra

  • Vhodná pre pestovanie v závlahových podmienkach

Charakteristika

  • N typ, s veľmi vysokou toleranciou voči rizománii – typ 2.0 (odroda tolerantná k typu A aj B) a vysokou toleranciou k cerkospóre.
  • Vyznačuje sa aj vysokou toleranciou voči múčnatke, ramulárii a hrdzi.
  • Výborný zdravotný stav listu ju predurčuje do závlahových podmienok.

  • Zvlášť vhodná pre stredné a neskoršie termíny zberu.
  • Vhodne dopĺňa cukornatú SMART BRIGA KWS.
  • Výborná technologická kvalita s vysokou úrodou rafinády.
  • Výborne kombinuje cukornatosť,výnos koreňa a kvalitu.
  • Nová genetika, vysoká tolerancia voči listovým chorobám.

SMART PEPETA KWS dátový hárok
Nájdite konzultanta