SMART ROSSADA KWS

Rizománia a cerkospóra

 • Druhý rok v registrácií v Chorvátsku a Maďarsku, očakávaná registrácia na jar 2021

Charakteristika

Výkonová charakteristika

 • Úroda buliev : stredná-vysoká
 • Cukornatosť : stredná-vysoká
 • Výnos cukru : stredná až vysoká
 • Opravený obsah cukru : stredná až vysoká
 • Opravený výnos cukru : stredná až vysoká
 • K + Na obsah : slabá až stredná
 • Dusík : stredná

*na základe výsledkov z polí s a bez napadnutia Cerkospórou a / alebo múčnatkou a / alebo Rizomániou

Tolerancie:

 • Rizománia: veľmi vysoká
 • Cerkospóra: vysoká
 • Pleseň: stredná
 • Ramulária: stredná
 • Ďaľšie tolerancie: stredná ku múčnatke

SMART ROSSADA KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta