KONFITES

FAO 440

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 65 – 70 tis./ha

Popis

Stabilný neskorý zrnový hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti. Rozhodli sme sa zaradiť ho do predaja pre jeho vynikajúce výsledky v prevádzkových pokusoch v rokoch 2013 až 2015 v rôznych pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, kde sa za tri roky umiestnil ako jeden z najúrodnejších hybridov. Jeho veľkou prednosťou je odolnosť proti teplotnému stresu počas vegetácie, vďaka čomu je veľmi obľúbený v Maďarsku, Rumunsku a v ostatných európskych štátoch s prevládajúcou kontinentálnou klímou.

Mohutný klas s vysokou HTZ pri kompaktnom habituse rastliny poskytuje základ stabilne vysokých úrod zrna v kukuričnej výrobnej oblasti. Práve tam dokáže v plnej miere využiť svoj potenciál poskytnúť vysoké úrody.

Dátový hárok KONFITES
Nájdite svojho konzultanta