KWS LUKAS

FAO 520

  • Hlavné využitie: na silaž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: stay-green
  • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
  • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid je určený predovšetkým do kukuričnej výrobnej oblasti. Okrem využitia na siláž je vhodný aj na výrobu bioplynu. Vyznačuje sa pozvoľným uvoľňovaním vody a stay-green dozrievaním. Odporúčame neprehusťovať porasty, pričom maximálna hustota by nemala presiahnuť 65-tisíc rastlín na hektár.

Nájdite svojho konzultanta