TOSKANO

FAO 420

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Stredne neskorý silážny hybrid určený hlavne do podmienok kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Jedná sa o dobre stavaný hybrid, ktorý zaujme výškou, olistením a podielom klasu k celkovej veľkosti rastliny. Ako správnemu silážnemu hybridu mu nechýba ani stay--green efekt, čo sa pozitívne prejavuje pri načasovaní zberových prác.

V úrode silážnej hmoty TOSKANO prekonal v roku 2020 aj našu stálicu BALASCO. Vďaka vyššiemu FAO môže tvoriť ideálneho silážneho partnera k tomuto hybridu a uľahčiť tým nadväznosť pri zbere siláže s ohľadom na dosiahnutie ideálnej zberovej sušiny.

TOSKANO dosiahol v roku 2020 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 62,2 g/kg,
 • tuk – 25,7 g/kg,
 • popol – 39,9 g/kg,
 • škrob – 228 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 85,9 g/kg,
 • NDV – 415,2 g/kg,
 • ADV – 183,5 g/kg,
 • ADL – 9,4 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 42,1 %,
 • NEL 1x – 7,4 MJ/kg,
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 25,7 kg.

Jeho úroda suchej hmoty sa v roku 2020 pohybovala na úrovni 21,8 t/ha pri zberovej sušine 33,3 %.

Dátový hárok TOSKANO
Nájdite svojho konzultanta