BALASCO

FAO 380

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn/zrno
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Silážny hybrid určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. BALASCO je veľmi plastický hybrid vysokého vzrastu, s bohatým olistením, ktorý dokáže v rôznych podmienkach pestovania poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami. Vďaka tolerancii teplotného stresu a svojej stabilite naprieč regiónom je obzvlášť obľúbený v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy.

Jeho veľmi silný stay-green efekt poskytuje široké zberové okno pri silážovaní a značne zlepšuje možnosť prekonať stresové podmienky a pokračovať vo vegetácii po ich odznení.

BALASCO dosiahol v roku 2021 v rozboroch silážnej hmoty nasledovné parametre:

 • NL – 73,9 g/kg,
 • tuk – 24,7 g/kg,
 • škrob– 309 g/kg,
 • cukry – 108,7 g/kg,
 • NDV– 413,3 g/kg,
 • ADV – 186,4 g/kg,
 • ADL –10,1 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 41,1 %,
 • NEL 1x – 7,3 MJ/kg
 • EPMP 25,5 kg.

Podľa nezávislého prieskumu spoločnosti Kynetec bol hybrid BALASCO najpredávanejším silážnym hybridom Slovenska v roku 2020 z hľadiska objemu osiva a zároveň aj 2. najpestovanejším hybridom kukurice celkovo (FarmTrak™ Seed - Kukurica Slovensko, 2020 a 2021).


BALASCO
BALASCO
BALASCO
BALASCO
Dátový hárok BALASCO

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta