JUVENTO

FAO 220

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: –
 • Typ hybridu: trojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: stredná
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený hlavne pre severnejšie oblasti Slovenska, kde vynikajúco reaguje aj na chladnejšie podmienky pestovania. JUVENTO poskytuje siláž s vysoko nadpriemernou úžitkovou hodnotou, čo bolo hlavným dôvodom jeho uvedenia na slovenský trh, ako aj na trhy okolitých krajín. Stráviteľnosť NDV pri tomto hybride je jednou z najvyšších spomedzi celého nášho sortimentu.

JUVENTO dosiahol v roku 2020 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 63,8 g/kg,
 • tuk – 28,2 g/kg,
 • popol – 41,3 g/kg,
 • škrob – 255,9 g/kg,
 • vodorozpustné cukry - 180,2 g/kg,
 • NDV – 396,7 g/kg,
 • ADV – 180,9 g/kg,
 • ADL – 9,1 g/kg,
 • stráviteľnosť
 • NDV – 43,6 %,
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kg
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 28,4 kg.

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2020 pohybovala v priemere na úrovni 20,4 t/ha pri sušine 29,1 %.

Tento hybrid je výnimočný kvalitou vytvorenej silážnej hmoty.

JUVENTO
JUVENTO
Dátový hárok JUVENTO

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta