KAPITOLIS

FAO 400

  • Hlavné využitie: zrno
  • Doplnkové využitie: bioetanol
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne neskorý zrnový hybrid určený hlavne do podmienok kukuričnej a repnej výrobnej oblasti, kde dokáže naplno prejaviť svoj úrodový potenciál. Ide o mohutnú rastlinu, ktorá dokonale využije priestor a vyťaží maximum z podmienok prostredia. Jeho vysoká úroda je podporená veľmi dobrým zdravotným stavom a vyznačuje sa aj skvelou schopnosťou uvoľňovania vody zo zrna, čo predstavuje neodmysliteľný parameter dobrého zrnového hybridu.

Podľa prieskumov spoločnosti Kynetec bol KAPITOLIS pri svojom uvedení na trh v roku 2017 najpredávanejšou zrnovou novinkou na slovenskom trhu z hľadiska objemu osiva. Odvtedy sa konštantne drží v prvej päťke najpestovanejším hybridov SR (Kynetec, FarmTrak™ Seed – Kukurica Slovensko, 2017-2020).

Na priloženom grafe môžete vidieť vynikajúce úrodové parametre hybridu KAPITOLIS z prevádzkových pokusov KWS na Slovensku v roku 2020. Z týchto výsledkov je jasné, prečo je KAPITOLIS na slovenskom trhu taký obľúbený.

KAPITOLIS
KAPITOLIS
KAPITOLIS
KAPITOLIS
Dátový hárok KAPITOLIS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta