KATHEDRALIS

FAO 480

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Táto mohutná, veľmi dobre olistená rastlina, poskytuje vysoké úrody silážnej hmoty pri vynikajúcej kvalite siláže. KATHEDRALIS bol jedným z najkvalitnejších hybridov z pohľadu celkovej využiteľnej energie na produkciu mlieka už v pokusných rokoch 2016 – 2018. Stabilné výsledky dosahoval aj v registračných skúškach ÚKSÚP, vďaka čomu bol zaregistrovaný už po 2 rokoch skúšania.

KATHEDRALIS dosiahol v roku 2021 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 66,7 g/kg,
 • škrob – 355 g/kg,
 • cukry – 85 g/kg,
 • NDV – 397,6 g/kg,
 • ADV– 176,8 g/kg,
 • ADL 8,3 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 45,1 %,
 • NEL 1x – 7,7 MJ/kg.

Úroda suchej hmoty sa pohybovala v priemere na 25,3 t/ha pri sušine 36,2 %.

Podľa prieskumu spoločnosti Kynetec (FarmTrak™ Seed – Kukurica Slovensko, 2020 a 2021) bol KATHEDRALIS 2. najpredávanejším silážnym hybridom Slovenska v roku 2020, 7. najpestovanejším silážnym hybridom v roku 2021 a 2. najpestovanejším hybridom kukurice na produkciu energiev roku 2021 z hľadiska objemu osiva.


KATHEDRALIS
Dátový hárok KATHEDRALIS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta