KENOBIS

FAO 340

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti, kde poskytuje skvelý pomer medzi výškou úrody suchej hmoty z jednotky plochy a kvalitou úrody. V prevádzkových pokusoch v roku 2021 dosiahol tento hybrid úrodu suchej hmoty 22,1 t/ha pri zberovej sušine 32,7 %.

Okrem toho v roku 2021 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 73,8 g/kg,
 • tuk – 25,1 g/kg,
 • popol – 40,5 g/kg,
 • škrob – 342 g/kg,
 • vodorozpustné cukry– 85,8 g/kg,
 • NDV – 405,8 g/kg,
 • ADV –180 g/kg,
 • ADL – 10,2 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 43 %,
 • NEL 1x – 7,5 MJ/kg
 • EPMP – 26,9 kg.

KENOBIS je vynikajúci partner k hybridu BALASCO, keďže v našich pozorovaniach majú veľmi podobné krivky dozrievania do silážnej zrelosti. KENOBIS je skorší približne o 5 dní, čím poskytuje ideálny prechod pri silážnych prácach a zaistí tak zber pri dosiahnutí ideálnej silážnej zrelosti kukurice.

Dátový hárok KENOBIS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta