KENTOS

FAO 290

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybidy: dvojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid určený do repárskeja kukuričnej výrobnej oblasti. Zaujme kvantitou aj kvalitou silážnej hmoty a silným stay-green efektom. V testovaní ÚKSÚP dosiahol za 2 roky úrodu 111,5 % suchej hmoty a 110,2 % suchých klasov na kontrolné odrody a zaregistrovaný bol už po 2 rokoch.

V pokusoch KWS sa stal najvýkonnejším silážnym hybridom vo svojom sortimente v úrode aj v kvalite silážnej hmoty, a to v rokoch 2017 - 2020, čo potvrdzuje jeho výnimočnú stabilitu.

KENTOS dosiahol v roku 2021 v rozboroch silážnej hmoty tieto hodnoty:

 • NL – 67,4 g/kg,
 • tuk – 28 g/kg,
 • popol –38,2 g/kg,
 • škrob – 339 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 101,7 g/kg,
 • NDV – 396,3 g/kg,
 • ADV – 185,4 g/kg,
 • ADL – 8,7 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 43,2 %,
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kga
 • EPMP 28,8 kg.

Úroda suchej hmoty sa pohybovala na úrovni 20,9 t/ha pri zberovej sušine 34,2 %.

Podľa nezávislého prieskumu spoločnosti Kynetec bol KENTOS 4. najpestovanejším hybridom na výrobu energie z hľadiska objemu osiva v roku 2021 (FarmTrak™ Seed - Kukurica Slovensko, 2021).

KENTOS
Dátový hárok KENTOS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta