KERBANIS

FAO 500

 • Doplnkové využitie: siláž
 • Hlavné využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Neskorý silážny hybrid vhodný hlavne do kukuričnej výrobnej oblasti. Jedná sa o mohutnú rastlinu, ktorá poskytuje veľmi dobrý pomer medzi úrodou suchej hmoty a kvalitnou silážnej hmoty.Veľmi dobre znáša podmienky kontinentálnej klímy, ktoré reflektujú agrobiologické podmienky južného Slovenska.

KERBANIS sa hodí aj na extenzívnejšie podmienky pestovania kukurice. Dobrý staygreen zabezpečuje väčšie zberové okno a zvyšuje sa tak predpoklad vytvorenia kvalitnej siláže.

V roku 2018 dosiahol KERBANIS v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 68,9 g/kg,
 • tuk – 25,3 g/kg,
 • popol – 45,2 g/kg,
 • škrob – 346,3 g/kg,
 • vodorozpustné cukry 75,2 g/kg,
 • NDV – 399,2 g/kg,
 • ADV – 217,3 g/kg,
 • ADL – 28,1 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 44,5 %,
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kg,
 • EPMP – 25,5 kg

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2018 pohybovala v priemere na úrovni 22,8 t/ha pri sušine 38,3 %.

Dátový hárok KERBANIS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta