KOLLEGAS

FAO 450

  • Hlavné využitie: zrno/bioetanol
  • Doplnkové využitie: siláž/bioplyn
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 65 – 70 tis./ha

Popis

V súčasnosti ide o najneskorší zrnový hybrid s najvyšším potenciálom úrody v slovenskom portfóliu KWS. Potvrdením stabilne vysokých úrod je aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP (už po dvoch rokoch), ako aj v štátoch s podmienkami suchej kontinentálnej klímy (v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku).

Na priloženom grafe môžete vidieť priebeh úrod hybridu KOLLEGAS v podmienkach slovenských prevádzkových pokusov v klimaticky náročnom roku 2018 a jeho porovnanie na kontrolný konkurenčný hybrid podobného FAO. Ako môžete vidieť, v priemere dosiahol lepšiu úrodu o 0,3 t/ha. Tento hybrid nás zaujal už v extrémnom roku 2015 v nadnárodných maloparcelových pokusoch, pričom od tohto roku poskytoval stabilne vysoké úrody vo všetkých typoch pokusov. KOLLEGAS bol najvýkonnejším zrnovým hybridom v slovenských prevádzkových pokusoch KWS za roky 2016, 2017, 2018 a aj roku 2019. Tieto úrodové výsledky len potvrdzujú, že firma KWS má svoje popredné miesto na trhu neskorej zrnovej kukurice.

KOLLEGAS
KOLLEGAS
Dátový hárok KOLLEGAS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta