KONSENS

FAO 570

 • Hlavné využitie: na bioplyn
 • Doplnkové využitie: na siláž
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 62 – 65 tis./ha

Popis

Veľmi vysoký, bohato olistený hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti na účely výroby siláže alebo pre bioplynové stanice. Má veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantické rozmery. Výborný zdravotný stav dopĺňa veľmi dobrá stráviteľnosť vlákniny. Odporúčame neprehusťovať jeho porasty. KONSENS je stálicou nášho portfólia a jeho stabilne vysoké úrody silážnej hmoty nepresiahnu ani novšie hybridy.

KONSENS dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 69,3 g/kg,
 • tuk – 24,6 g/kg,
 • popol – 37,9 g/kg,
 • škrob – 325 g/kg,
 • cukry 90,7 g/kg,
 • NDV – 422,3 g/kg,
 • ADV – 183,2 g/kg,
 • ADL – 9,6 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 44 %,
 • NEL 1x – 7,5 MJ/kg.

Podľa prieskumu spoločnosti Kynetec (FarmTrak™ Seed – Kukurica Slovensko, 2020) bol KONSENS v roku 2020 z hľadiska objemu osiva tretím najpredávanejším silážnym hybridom na Slovensku po hybridoch BALASCO a KATHEDRALIS.

Dátový hárok KONSENS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta