KWS 4484

FAO 360

  • Hlavné využitie: zrno
  • Doplnkové využitie: bioetanol
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

KWS 4484 je stredne skorý hybridurčený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. V nadnárodnej sieti pokusov, realizovanej spoločnosťou KWS v rokoch 2015 a 2016, dosahoval vysoké a stabilné výsledky, pričomv roku 2015 sa dokonca stal víťazom skúšaného sortimentu. Následne v registračných skúškach ÚKSÚP taktiež dosahoval skvelé výsledky a bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch. Okrem Slovenska bol do predaja uvedený aj v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a v Chorvátsku.

Vynikajúco sa preukázal aj v rokoch 2018 a 2019, kedy dosiahol naprieč celým Slovenskom vyrovnane vysoké úrody. Pri testovaní s porovnateľným kontrolným konkurenčným hybridom náš hybrid KWS 4484 exceloval, pričom v rovnakých lokalitách dosahoval priemerne o 0,7 t/ha vyššie úrody pri porovnateľnej zberovej vlhkosti. KWS 4484 vyniká aj pri uvoľňovaní vody zo zrna v procese dozrievania.

KWS 4484
Dátový hárok KWS 4484

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta