KWS ADVISIO

FAO 460, ClimaControl3

  • Hlavné využitie: zrno
  • Doplnkové využitie: bioetanol
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 72 - 77 tis./ha

Popis

Neskorý zrnový hybrid s vysokým potenciálom úrody, za ktorý vďačí dlhšej vegetačnej dobe a možnosti dlhšej asimilácie. Vysoké úrody poskytuje naprieč celou kontinentálnou časťou Európy, ktorej podmienky veľmi dobre reflektujú podmienky južného Slovenska a kukuričnej výrobnej oblasti.

Do predaja ho vďaka vynikajúcim výsledkom naprieč celým týmto regiónom uviedli Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Chorvátsko.To len potvrdzuje vynikajúcu priestorovú stabilitu tohto hybridu.

Potvrdením stabilne vysokých úrod je aj registrácia v ÚKSÚP už po dvoch rokoch, hoci štandardné registračné konanie trvá 3 roky. V roku 2021 dosiahol KWS ADVISIO na Slovensku veľmi dobré zberové výsledky - mal rovnakú úrodu ako novotestované hybridy pri oveľa lepšej zberovej vlhkosti, čo je jednoznačne dôležitý parameter pri výbere neskorého zrnového hybridu kukurice.

KWS ADVISIO patrí medzi hybridy ClimaCONTROL3, ktoré vám poskytnú nadštandardné úrody v podmienkach priemernej a nižšej úrodovej hladiny.

KWS ADVISIO
KWS ADVISIO

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta