KWS DONJUAN

FAO 340

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny do repkárskej výrobnej oblasti. Vyznačuje sa veľmi silným stay-green efektom aj veľmi dobrým zdravotným stavom, čo prispieva k jeho vysokej mliekovej úžitkovosti.

KWS DONJUAN dosiahol v roku 2022 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 73,6 g/kg,
 • tuk – 26,6 g/kg,
 • popol – 39,3 g/kg,
 • škrob – 375,9 g/kg,
 • vodorozpustné cukry 76,1 g/kg,
 • NDV – 375,1 g/kg,
 • ADV – 165,9 g/kg, ADL – 8,52 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 43,9 %,
 • NEL 1x – 7,78 MJ/kg,
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 31,9 kg.

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2022 pohybovala priemerne na úrovni 22,4 t/ha pri sušine 37,1 %.

Dátový hárok KWS DONJUAN

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta
KWS DONJUAN