KWS ESPERANTO

FAO 180

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: zrno/bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
 • Počet rastlín pri zbere: 90 – 95 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid, ktorý v sebe skvele kombinuje skorosť, vysoký potenciál úrody zelenej hmoty a kvalitu silážnej hmoty. KWS ESPERANTO nás príjemne prekvapil svojimi výsledkami v rámci slovenských prevádzkových pokusov už v roku 2020, kedy sa jednalo o najvýkonnejší hybrid v jeho skorostnej skupine, pričom v úrode zelenej hmoty a v kvalite silážnej hmoty prekonal aj výrazne neskoršie hybridy.

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2021 pohybovala v priemere na úrovni 23,8 t/ha pri sušine 33,2 %,čo je na takto skorý hybrid obdivuhodný výsledok a rozhodne ho odporúčame všetkým pestovateľom kukurice na severe Slovenska.

V roku 2021 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty dosiahol tieto výsledky:

 • NL – 64,6 g/kg
 • tuk – 25,9 g/kg
 • popol– 40,9 g/kg
 • škrob – 318 g/kg
 • vodorozpustné cukry - 124,7 g/kg
 • NDV– 396,7 g/kg
 • ADV – 183,7 g/kg
 • ADL – 9,5 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 40,7 %
 • NEL 1x – 7,5 MJ/kg
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 28,1 kg

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta