KWS LAURO

FAO 290, ClimaControl3

  • Hlavné využitie: zrno
  • Doplnkové využitie: bioetanol
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Skorý zrnový hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti, kde poskytuje vysoké úrody suchého zrna už pri skorom termíne zberu. KWS LAURO vyniká rýchlosťou uvoľňovania vody zo zrna a v pokusnom roku 2021 bol najsuchším hybridom vo svojom sortimente v prevádzkových pokusoch KWS – a to pri dosiahnutí vysokej úrody.

Stabilne vysoké úrody potvrdzuje od roku 2020, keď počas registrácie v ÚKSÚP dosiahol 108,7 % v prvom roku registrácie a 105,4 % v druhom roku v sortimente skorého zrna. Následne bol registrovaný už po 2 rokoch s priemerom úrody na úrovni 107 %, pričom patril k najsuchším hybridom v sortimente skorého zrna.

V budúcnosti sa zberová vlhkosť kukurice pestovanej na zrno stane zrejme ešte kľúčovejším ekonomickým faktorom jej úspešného pestovania. Preto by sme vám odporučili zaradiť do vášho osevného postupu aj skoršie kukurice.

KWS LAURO patrí medzi hybridy ClimaCONTROL3, ktoré vám poskytnú nadštandardné úrody v podmienkach priemernej a nižšej úrodovej hladiny.

KWS LAURO
KWS LAURO

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta