KWS MAGNIFICO

FAO 370

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 75 tis./ha

Popis

Tento stredne neskorý silážny hybrid je určený do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti výrobnej oblasti. Jedná sa o veľmi zdravú rastlinu, čo je dobrým predpokladom pre úspešnú výrobu kvalitnej siláže. Skorostne je veľmi blízky nášmu dobre známemu hybridu BALASCO.

V roku 2020 dosiahol v rozboroch silážnej hmoty v priemere tieto laboratórne výsledky:

 • NL – 61,7 g/kg,
 • tuk – 26,6 g/kg,
 • škrob – 367,7 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 72,6 g/kg,
 • NDV – 392,2 g/kg,
 • ADV – 171,8 g/kg,
 • ADL – 9,1 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 44,2 %,
 • NEL 1x – 7,7 MJ/kg
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 29,6 kg
 • úroda suchej hmoty - 21,2 t/ha pri sušine 35,9 %.

Viac našich hybridov

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Zaujímajú vás naše novinky?
Nájdite konzultanta