KWS MINO

FAO 320

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti. Jedná sa o najneskorší Flint x Dent hybrid kukurice v našom portfóliu, čo prináša mnohé výhody práve pri jeho využití na siláž.

KWS MINO je veľmi vysoká,dobre olistená rastlina so silným stay-green efektom a pomalým uvoľňovaním vody zo zrna, čo v kombinácii s vynikajúcou kvalitou silážnej hmoty vytvára ideálny silážny hybrid.

Stabilne vysoké úrody potvrdzuje na Slovensku od roku 2020, keď v testovaní ÚKSÚP dosiahol v stredne neskorom sortimente nadpriemerné úrody suchej hmoty aj suchých klasov a bol následne registrovaný už po 2 rokoch.

V roku 2021 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty dosiahol tieto výsledky:

 • NL – 68,1 g/kg
 • tuk – 28,1 g/kg
 • popol – 39,3 g/kg
 • škrob – 329 g/kg
 • vodorozpustné cukry - 97,4 g/kg
 • NDV– 396,4 g/kg
 • ADV – 178,6 g/kg
 • ADL– 10 g/kg
 • stráviteľnosť NDV – 43,2 %
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kg
 • energetickýprodukčný mliekový potenciál - 28,9 kg

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2021 pohybovala v priemere na úrovni 21,7 t/ha pri sušine 33,9 %.

KWS MINO
KWS MINO

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta