KWS NESTOR

FAO 230

  • Hlavné využitie: siláž
  • Doplnkové využitie: zrno
  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid s vynikajúcou odolnosťou proti chladu určený hlavne na pestovanie v zemiakarskej výrobnej oblasti. Poskytuje nadpriemernú úrodu silážnej hmoty pri veľmi vysokej koncentrácii energie v siláži, ktorá je základom efektívnej živočíšnej výroby. Vyniká stabilnou úrodou suchej hmoty pri veľkom podiele zrna v siláži. Druhotné využitie tohto hybridu je zber na vlhké a suché zrno, kde dosahuje vynikajúce úrody, čo bolo overené v registračných pokusoch a na prevádzkových plochách v Česku a Rakúsku.

V roku 2019 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 67,5 g/kg, tuk – 27,9 g/kg, popol – 38,6 g/kg, škrob – 317,3 g/kg, vodorozpustné cukry – 107,4 g/kg, NDV – 406,7 g/kg, ADV – 173,8 g/kg, ADL – 9,8 g/kg, stráviteľnosť NDV – 46,3 %, NEL 1x – 7,7 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 28,1 kg. V prevádzkových pokusoch v roku 2019 dosiahol KWS NESTOR úrodu suchej hmoty 19,9 t/ha pri sušine 30,9 %.

Dátový hárok KWS NESTOR

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta