KWS SALAMANDRA

FAO 240

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: zrno/bioplyn
 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: rýchle
 • Počet rastlín pri zbere: 82 – 85 tis./ha

Popis

Veľmi skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej výrobnej oblasti. KWS SALAMANDRA dosiahol v pokusnom roku 2018 najvyššiu úrodu suchej hmoty v interných prevádzkových pokusoch KWS na Slovensku vo svojom skorostnom sortimente a výkonom prekonal aj neskoršie silážne hybridy. Už na pohľad tento silážny hybrid zaujme mohutnosťou a veľmi dobrým olistením rastliny, ktoré sú sprevádzané vysokým obsahom škrobu a nízkym obsahom NDF pri zachovaní veľmi vysokej hodnoty stráviteľnosti NDF, čo z tohto hybridu robí ideálny silážny hybrid.

KWS SALAMANDRA dosiahol v roku 2020 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 63,6 g/kg,
 • tuk – 22,8 g/kg,
 • popol – 39,1 g/kg,
 • škrob – 240,1 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 179,6 g/kg,
 • NDV – 419,9 g/kg,
 • ADV – 191,2 g/kg,
 • ADL – 9,6 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 42,5 %,
 • NEL 1x – 7,4 MJ/kg,
 • EPMP 24,8 kg.

Úroda suchej hmoty sa aj v extrémnom roku 2020 pohybovala na úrovni 19,0 t/ha pri zberovej sušine 28 %.

KWS SALAMANDRA
KWS SALAMANDRA
Dátový hárok KWS SALAMANDRA

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta