RUDOLFINIO KWS

FAO 260

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: bioplyn
 • Typ hybridu: trojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: veľmi vysoká
 • Dozrievanie rastliny: stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 80 – 85 tis./ha

Popis

Skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej a repárskej výrobnej oblasti. V extrémnom roku 2017 bol najvýkonnejším hybridom v našich slovenských prevádzkových pokusoch v skorej siláži, kde dosiahol najvyššiu úrodu suchej hmoty. Stabilitu tohto hybridu potvrdzuje aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP už po 2 rokoch skúšania, pričom v priemere dosiahol za dva roky úrodu 108 % suchej hmoty na kontrolné odrody. Tento hybrid nás zaujal už v horúcom roku 2015, keď sa v testovaní ÚKSÚP umiestnil ako jeden z najlepších hybridov s úrodou na úrovni 110 %.

Hybrid RUDOLFINIO KWS dosiahol v roku 2020 v laboratórnych rozboroch tieto výsledky:

 • NL – 64,6 g/kg,
 • tuk – 22,6 g/kg,
 • popol – 42,9 g/kg,
 • škrob – 207,9 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 197,4 g/kg,
 • NDV – 431,1 g/kg,
 • ADV – 201,9 g/kg,
 • ADL – 10,5 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 39,1 %
 • NEL 1x – 7,1 MJ/kg
 • EPMP - 22,6 kg.

Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride v roku 2020 pohybovala na úrovni 17,1 t/ha pri sušine 26 %.

RUDOLFINIO KWS
RUDOLFINIO KWS
Dátový hárok RUDOLFINIO KWS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta