SEVERUS

FAO 170

 • Hlavné využitie: siláž
 • Doplnkové využitie: zrno/bioplyn
 • Typ hybridu: trojlíniový
 • Typ zrna: medzityp
 • Výška rastlín: stredná
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
 • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
 • Počet rastlín pri zbere: 90 – 100 tis./ha

Popis

Hybrid určený najmä do podmienok zemiakarskej výrobnej oblasti, prednostne na veľmi skorý zber na siláž s druhotným využitím na zber na vlhké zrno. Dá sa však úspešne pestovať aj na energetické účely s veľmi skorým termínom zberu. Univerzálny hybrid s ohľadom na vysokú koncentráciu energie v siláži a zároveň najskorší hybrid v našom sortimente, ktorý je vhodný na pestovanie pre bioplynové stanice.

SEVERUS dosiahol v roku 2020 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

 • NL – 62,74 g/kg,
 • tuk – 26,81 g/kg,
 • popol – 39,53 g/kg,
 • škrob – 291,48 g/kg,
 • vodorozpustné cukry 130,5 g/kg,
 • NDV – 404,3 g/kg,
 • ADV – 183,9 g/kg, ADL – 9,26 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 43,9 %,
 • NEL 1x – 7,62 MJ/kg,
 • energetický produkčný mliekový potenciál - 27,6 kg.

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2020 pohybovala priemerne na úrovni 15,6 t/ha pri sušine 30,7 %.

Dátový hárok SEVERUS

Podobné hybridy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta