Výsledky pokusov s kukuricou

KWS sa každý rok usiluje zlepšiť a čo najlepšie prispôsobiť sortiment našich produktov lokálnym pestovateľským podmienkam. Naša spoločnosť investuje veľa prostriedkov na výskum a vývoj nových hybridov - počas posledného fiškálneho roku to bolo viac ako 15 % našich čistých tržieb. Každoročne rozširujeme naše šľachtiteľské programy, na ktoré nadväzujú široké siete nadnárodných selekčných pokusov v najdôležitejších produkčmých krajinách Európy. Predstavuje to stovky pokusov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach, v ktorých testujeme rôzne FAO skupiny.

Táto nadnárodná sieť sa nachádza medzi sieťou šlachtiteľskou šieťou a sieťou národných registračných pokusov. Jedna z pokusných lokalít tejto nadnárodnej siete sa nachádza aj na Slovensku - neďaleko Rastislavíc (okres Nové Zámky). Práve v týchto pokusoch sa presviedčame o vlastnostiach jednotlivých hybridov a testujeme aj ich priestorovú a ročníkovú stabilitu. Ďalej sa z nej dostanú len tie najlepšie hybridy, ktoré následne putujú na národné registračné, poloprevádzkové a prevádzkové pokusy, ktoré nám pomáhajú odhaliť, či je vybraný hybrid vhodný aj pre tú-ktorú konkrétnu lokalitu. Tie hybridy, ktoré nevyhovujú kvalitatívnym parametrom (ktoré máme nastavené veľmi prísne), z pokusov vypadávajú, aby sa nemohli dostať na Vaše polia.

Slovensko je síce rozlohou malá, ale svojou pestrosťou je veľmi rôznorodá krajina, čo dokazuje aj fakt, že v našom sortimente máme kukurice od FAO 170 do 570. Lokality pre pokusy vyberáme tak, aby odrážali rôznorodosť pôdno-klimatických regiónov Slovenska. Aj preto sme v roku 2018 na Slovensku testovali 54 hybridov v rozpätí FAO skupín 160 až 600, použili sme na to 100 lokalít, kde sme mali spolu 1 140 políčok. Výsledky z týchto pokusov používame na plánovanie sortimentu do ďalších rokov.

Na Slovensku osobitne testujeme aj silážne kukurice, pri ktorých sledujeme všetky kvalitatívne parametre silážnej hmoty. Odbery robíme mechanickým zberom alebo zberom celých parciel. Napr. v roku 2017 sa tak dialo na 17 lokalitách, kde sme spolu odobrali 350 vzoriek. Nespoliehame sa totiž len na zahraničné výsledky z nadnárodnej siete pokusov. Chceme mať aj vlastné výsledky, ktoré nám potvrdia alebo vyvrátia prednosti jednotlivých hybridov.

Banskobystrický

Bratislavský

Košický

Nitriansky

Prešovský

Trenčiansky

Trnavský

Nájdite svojho konzultanta