• km_4500.jpg
  • Corn-in-field-2.jpg

Výsledky kukurice v roku 2022

KWS sa každý rok usiluje zlepšiť a čo najlepšie prispôsobiť sortiment našich produktov lokálnym pestovateľským podmienkam.

Naša spoločnosť každoročne investuje okolo 20 % čistých tržieb na výskum a vývoj nových hybridov. Celý proces začína šľachtením, na ktoré nadväzujú široké siete nadnárodných selekčných pokusov v najdôležitejších produkčných krajinách Európy. Predstavuje to stovky pokusov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach. Potenciálne novinky následne putujú ďalej do národných pokusov, ktoré zahŕňajú registračné, poloprevádzkové a prevádzkové pokusy.

Práve počas nich sa presviedčame o vlastnostiach jednotlivých hybridov a testujeme aj ich priestorovú a ročníkovú stabilitu v našich podmienkach. Takto sa snažíme odhaliť, či je daný hybrid vhodný aj pre konkrétnu oblasť pestovania. Tie hybridy, ktoré nevyhovujú kvalitatívnym parametrom, z pokusov vypadávajú a do predaja sa vo finále dostanú naozaj len tie najlepšie hybridy.

Slovensko je síce rozlohou malá, ale svojou pestrosťou je veľmi rôznorodá krajina. Lokality pre pokusy preto vyberáme tak, aby odrážali rôznorodosť pôdno-klimatických regiónov Slovenska. Pre predstavu - v priemernom roku testujeme na Slovensku približne 50 hybridov v rozpätí FAO skupín 160 až 600, použijeme na to takmer 100 lokalít s viac ako 1 000 políčkami.

Osobitne testujeme aj silážne kukurice, pri ktorých sledujeme všetky kvalitatívne parametre silážnej hmoty. Odbery robíme mechanickým zberom alebo zberom celých parciel. Nespoliehame sa totiž len na zahraničné výsledky z nadnárodnej siete pokusov. Chceme mať aj vlastné výsledky, ktoré nám potvrdia alebo vyvrátia prednosti jednotlivých hybridov.

Prevádzkové pokusy - zrnové hybridy KWS:


Podnik Hybrid Zberová
vlhkosť (%)
Úroda hybridu
pri 14% (t/ha)
Úroda
(% na priemer)
PVOD
Bíňovce
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
26,8
24,9
23,3
25,6
25,8
24,3
27,5
23,7
21,2
25,3
6,52
7,65
5,81
8,46
6,20
6,58
6,56
6,17
6,49
5,84
95
111
84
123
90
96
95
90
94
85
ORAGRO-V, s.r.o.,
Čaklov
KWS ADONISIO
KWS LAURO
23,5
24,0
12,07
10,29
116
99
AGROLENS
spol. s r.o.,
Čenkovce
KAPITOLIS
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
22,4
20,9
21,1
20,9
12,70
13,32
13,36
13,91
111
117
117
122
PVOD
Drahovce
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
21,7
22,3
18,1
22,0
19,5
20,6
20,7
19,7
17,3
17,6
9,33
8,99
9,15
9,37
9,46
8,92
8,31
9,49
8,27
7,80
107
104
106
108
109
103
96
109
95
90
POLISCHO, s.r.o.,
Gabčíkovo
KWS ALMANZO
KWS KASHMIR
18,0
19,0
10,17
9,21
102
93
PD Komoča KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
19,1
19,0
17,7
18,9
18,4
18,0
18,8
19,0
18,7
18,6
10,83
11,99
7,83
12,57
11,60
8,96
12,30
10,18
7,54
6,69
101
111
73
117
108
83
114
94
70
62
PD Kozárovce KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
30,5
31,5
27,7
29,9
28,4
30,5
28,7
28,8
25,4
27,3
12,90
11,29
12,35
11,45
11,96
11,87
12,07
12,42
10,64
10,15
114
100
109
101
106
105
107
110
94
90
Ing. Tomáš Szabó -
SHR, Ladmovce
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
20,5
21,2
17,4
20,2
20,1
20,1
20,8
20,2
17,7
18,4
10,48
9,79
9,72
10,59
9,85
9,05
11,52
9,72
7,92
8,81
116
108
107
117
109
100
127
107
87
97
LÚČNICA, spol. s r.o.,
Lúčnica nad Žitavou
KWS ADVISIO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
20,6
20,4
20,5
7,61
7,42
7,35
131
128
127
PD Ludanice KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
18,7
20,8
22,4
22,1
7,86
8,30
6,87
7,59
103
108
90
99
PD Horná Nitra so
sídlom v Nedožeroch
- Brezanoch
KWS ADONISIO
KWS HYPOLITO
KWS LAURO
25,4
25,2
22,6
8,24
11,16
10,50
88
119
112
SHR Štefan Kovács,
Pataš
BALASCO
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
20,2
21,5
20,5
20,1
20,6
19,5
20,4
20,5
19,3
19,5
19,7
6,81
6,73
7,95
7,22
8,32
7,56
8,19
8,68
8,17
7,55
6,71
102
101
119
108
124
113
122
130
122
113
100
PD "Ponitrie"
Preseľany
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
19,8
18,8
16,3
18,8
17,7
17,6
20,3
18,2
14,8
17,5
7,57
8,70
8,47
8,90
8,39
8,54
9,21
8,00
7,89
7,22
98
113
110
115
109
111
119
104
102
94
Poľno SME, s.r.o.,
Palárikovo (lokalita
Rastislavice)
BALASCO
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
22,1
23,6
22,9
19,4
22,8
21,5
20,1
20,7
19,7
18,6
20,3
3,20
3,55
3,54
4,55
4,15
4,06
4,59
2,93
4,49
4,29
3,45
82
91
90
116
106
104
117
75
115
110
88
Ladislav Teľman,
Seňa
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS LAURO
21,3
24,1
22,1
21,9
22,3
20,3
6,34
8,19
7,49
6,98
7,50
6,89
96
124
114
106
114
105
ROD Skalica, a.s.,
Skalica
KWS ADONISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
20,9
22,3
24,9
25,4
9,12
9,57
9,61
10,43
97
102
102
111
PD Inovec
Trenčianske
Stankovce
BALASCO
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
23,7
23,0
23,5
21,7
23,9
20,1
21,5
22,0
22,2
19,6
21,4
12,15
12,98
13,05
13,49
12,26
12,93
14,10
14,14
12,80
12,00
13,13
100
107
107
111
101
106
116
116
105
99
108
Ing. Juraj Hospodár
SHR, Zalužice
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
21,5
21,4
18,0
19,7
18,8
21,1
19,0
21,5
18,9
19,0
7,97
10,01
9,73
9,96
8,73
8,20
9,29
8,78
9,22
8,94
87
109
106
109
95
90
102
96
101
98
PD Žlkovce-
Ratkovce
KAPITOLIS
KOLLEGAS
KWS ADONISIO
KWS ADVISIO
KWS ALMANZO
KWS HYPOLITO
KWS INTELIGENS
KWS KASHMIR
KWS LAURO
KWS SMARAGD
22,1
20,7
17,4
22,7
17,0
18,8
20,4
19,3
17,4
19,3
2,24
4,14
3,14
4,17
2,99
3,88
3,17
2,42
3,43
3,09
60
110
84
111
80
103
84
64
91
82

Bežné plochy - zrnové hybridy KWS:

Podnik Hybrid Zberová
plocha hybridu (ha)
14% vlhkosti (t/ha) Zberová
vlhkosť (%)
Keľo a synovia s.r.o.,
Veľké Teriakovce
KOLLEGAS 20 11,5 24%
PD Pravotice KWS KASHMIR 31 13,5 23%
PD DEVIO
Nové Sady
KWS KASHMIR 50 10,5 22%
PD Preseľany KARPATIS
KWS SMARAGD
KWS INTELIGENS
47
23
49
6,4
5,7
6,0
20%
20%
19%
KROK spol. s r.o.,
Šaľa
KWS INTELIGENS 10 12,0 20%
AGROTISA spol. s r.o.,
Kráľovský Chlmec
KWS SMARAGD 24 5,0 18%
PD Kozárovce KWS KASHMIR 25 10,0 29%
PD Okoč-Sokolec KAPITOLIS 50 9,7 20%
AGROTOP
Topoľníky, a.s.
KONFITES 85 8,6 18%

Bežné plochy - silážne hybridy KWS:

Podnik Hybrid Zberová
plocha hybridu (ha)
Úroda zelenej hmoty (t/ha) Sušina (%)
PD Košeca KATHEDRALIS 55 50,0 33
PD Trenčianska Turná KATHEDRALIS 30 45,0 35
PD Topoľnica so
sídlom v Kajali
KONSENS 66 44,0 35
PD Lisková Sliače KWS ARTIKUS 11 42,0 32
PD Gader - Blatnica KWS RUDOLFINIO
KWS RUDOLFINIO
KWS SALAMANDRA
11
10
21
45,6
57,2
33,2
 
AGRONOVA Liptov,
s.r.o., Liptovská
Sielnica
KWS NESTOR 37 42,0 32
PD Trenčianska Turná KATHEDRALIS 55 37,0 33
"Orava" podielnícke
poľnohospodárske
družstvo, Nižná
AMAROC 47 52,0 29
PPD Trhová Hradská KWS LUKAS 20 34,0 38
AGRO-LENT s.r.o.
Malý Šariš
KWS RUDOLFINIO 25 33,0 34
PD Okoč-Sokolec KWS LUKAS 60.0 57,5 38
Tu nájdete viac našich noviniek
Nájdite konzultanta