KWS PROGAS

Stredne skorá hybridná raž

 • vysoké výnosy biomasy

Charakteristika

 • Počiatočný rast: Veľmi rýchly
 • Zdravotný stav: Veľmi dobrý
 • Výška rastliny: Vysoká
 • Vhodnosť pre pestovateľské regióny: KVO, RVO, ZVO
 • Odolnosť voči vyzimovaniu: Veľmi vysoká
 • Odolnosť voči poliehaniu: Veľmi vysoká
 • Schopnosť odnožovania: Vysoká
 • Úroda pred vyklasením: Vysoká
 • Úroda po vyklasení: Veľmi vysoká
 • Úroda suchej hmoty: 4 – 9 t/ha
 • Cieľová sušina: 28-35 %
 • Obsah NL: 12 – 18 %

KWS PROGAS je špeciálne vyšľachtený pre vysoké výnosy biomasy a kvalitu krmiva. Jedná sa o skorú hybridnú odrodu vhodnú do všetkých výrobných oblastí Slovenska. KWS PROGAS ponúka možnosť vyrobiť vysokokvalitné bielkovinové krmivo v domácich podmienkach, ktoré sa vďaka vysoko stráviteľnej vláknine a vysokej chutnosti pozitívne odrazí na výsledkoch živočíšnej výroby.

Veľkou agronomickou výhodou ozimnej raže v dnešných meniacich sa agroklimatických podmienkach je jej využitie zimnej vlahy a tak sa nemusíte spoliehať na priebeh zrážok a úrody následných kosieb, ako je tomu u lucerny.

Ďalšou nespornou výhodou je možnosť dvoch úrod počas jedného roka, kedy po vyrobení vysokokvalitného bielkovinového krmiva máme ešte priestor vyrobiť sacharidové krmivo v podobnej kukuričnej siláži a tak maximalizovať úrodový potenciál parcely.

Nájdite konzultanta