• zuckerruebenbestand.jpg
  Виробництво та якість насіння цукрових буряків

Якість насіння цукрових буряків: випробування на якість та обробка насіння – EPD

Від початку нашої селекційної діяльності ми поставили собі за мету не тільки досягти нормативних вимог щодо якості, але й перевершити їх. З цією метою проводиться велика кількість досліджень та аналізів до, під час і після кожного етапу виробництва. Крім того, для кожної партії насіння визначаються численні параметри.

Технологія EPD (Early Plant Development – ранній розвиток рослин) допомагає забезпечити хорошу польову схожість

Проростання є одним з найважливіших етапів розвитку цукрових буряків, оскільки воно закладає основу для подальшого успішного росту. Щоб краще захистити сходи цукрових буряків від негативних впливів навколишнього середовища (таких як шкідники, заморозки), компанія KWS розробила інноваційну технологію обробки насіння під назвою EPD (Early Plant Development – ранній розвиток рослин).

 • Технологія ЕРD – результат комплексного та послідовного розвитку класичних методів активізації проростання насіння.
 • На відміну від методів, які полягають тільки в попередній додатковій обробці насіння, EPD-технологія є комплексною комбінацією всіх технологічних елементів та компонентів сучасного виробництва насіння.
 • Ця технологія дозволяє прискорювати проростання, підвищувати польову схожість насіння та розвиток рослин на перших стадіях, а згодом формувати гомогенну конструкцію насадження.

EPD означає:

 • Раннє проростання
 • Швидку та однорідну польову схожість
 • Швидкий розвиток листового апарату буряків
 • Ефективне використання фотосинтезу
 • Швидкий і більш однорідний розвиток молодих рослин
 • Однорідність культур
 • Високу якість культур

Процедура EPD:

 • Підготовка насіння партіями
 • Покращення компонентів покриття
 • Специфічний процес обробки та дражування насіння
 • Контроль кожної партії насіннєвого матеріалу з використанням найсучасніших технологій для досягнення найвищої якості

EPD сприяє:

 • Виведенню зі стану спокою
 • Поглинанню води драже бурякового насіння та перикарпом насінини
 • Активації метаболізму

EPD дає ще більше переваг

У випадку несприятливих для схожості умов, таких як надто ранній посів, низькі температури або відлига. За таких умов насіння, оброблене за технологією EPD, має явні переваги.

Принцип ЕРD технології – оптимізація наступних параметрів

 • Специфічна доробка насіння на заводі – налаштування для кожної конкретної партії насіння
  На даному етапі технологічного ланцюга здійснюється очищення, шліфування, сортування та калібрування насіння. При цьому обладнання насіннєвого заводу оптимально й індивідуально налаштовується для кожної конкретної партії насіння.
 • Рецепт і компоненти дражувальної маси
  Для дражування використовуються якісні гомогенні субстанції, що виготовляються за оригінальними рецептами KWS. Їх постійно перевіряють і контролюють для забезпечення стабільновисокої якості та рівномірності драже.
 • Розроблений KWS специфічний процес доробки та дражування насіння
  Процеси доробки та дражування, спеціально розроблені компанією KWS, налаштовуються індивідуально для кожної технологічної партії насіння. Ці процеси супроводжуються автоматизованими вимірами і перевірками в режимі «оnline», які дозволяють індивідуально оптимізувати обробку кожної партії насіння.

Виробництво насіння цукрових буряків KWS

 • Вирощування насіння KWS відбувається в агрокліматичних умовах, сприятливих для одержання посівного матеріалу найвищої якості. Так, насіння цукрових буряків вирощують на півдні Франції та півночі Італії.
 • Завершальні процеси підготовки насіння здійснюються на насіннєвому заводі в м. Айнбек. Потужність заводу – 15 тис. п.о./день.

Етапи підготовки насіння

I етап

Очищення

II етап

Дражування

Надає насінню правильної геометричної форми для полегшення сівби. Проводиться у спеціальних котлах, які обертаються. Потім наноситься наповнювальна маса, яка складається з декількох органічних компонентів. Виходить «сіре драже».

III етап

Обробка інсектицидами та фунгіцидами

Наносять повітряним потоком, що забезпечує точне дозування і ефективну дію препаратів.

IV етап

Фарбування

Фарба захищає від втрат діючої речовини та перешкоджає потраплянню шкідливих речовин на шкіру. Також помаранчевий колір є фірмовим кольором KWS і слугує гарантією якості.

Якість насіння

 • Насіння цукрових буряків проходить контроль якості 19 разів. Посівний матеріал проходить мінімум шість перевірок на схожість і одноростковість.
 • Здійснюється контроль енергії проростання. Останній контроль якості – аналіз схожості за восьмикратного повторення.
 • І тільки після цього продукцію найвищої якості відправляють із заводу по всьому світу, зокрема, в Україну.

Випробування на якість насіння цукрових буряків

Для вас як для сільгоспвиробника вирішальними є такі види випробування на якість:
1. Здатність до проростання
Дослідження схожості в різних умовах (залежно від стадії обробки, голе насіння потребує інших умов, ніж насіння, піддане дражуванню), внесення добрив (остаточний підрахунок) або складчастий фільтр (можлива серія підрахунків)
2. Енергія проростання
Випробування енергії проростання в скоригованих польових умовах
3. На продаж іде лише найкращий продукт!

Стадії процесу оброблення насіння і відповідні втрати:
Стадія 1: Збирання насіння в розсадниках (100% врожаю)
Стадія 2: Очищення насіння в розсадниках (втрати 60%)
Стадія 3: Оброблення насіння в Айнбеку (втрати 20%)
Стадія 4: Дражування насіння

Загальні втрати: 80%
Загальний вихід: 20%

Нова генетика

 • Селекціонери компанії KWS вже протягом 60 років концентрують свої зусилля на новітніх селекційних розробках у галузі виробництва цукру. Завдяки їхній науковій діяльності щороку створюється і надходить у виробництво в усьому світі більше 300 нових найбільш конкурентних сортів та гібридів.
 • Результати бонітування нових гібридів цукрових буряків селекції KWS в Україні показали, що компанією створено гібриди, які забезпечують не тільки підвищену врожайність коренів цукрових буряків, але і мають високу технологічну якість цукрової сировини. Це означає, що максимально можлива частина цукру, отримана в результаті фотосинтезу рослин у полі, вилучається в процесі переробки сировини на цукровому заводі.
 • Закономірно, що нове покоління гібридів демонструє кращі результати, порівняно з наяв ним. Недаремно ще декілька років тому німецькі селекціонери KWS поставили собі за мету досягнути урожайності «білого» цукру в 2015 р. 15 т/га, а у 2020 р. – до 20 т/га. В результаті наукової роботи в Україну на випробування стали надходити нові гібриди з дуже високим генетичним потенціалом.

Всі гібриди цукрових буряків KWS