• KWS1120_oil_radish_canola_40114.png
    Видове різноманіття та біорізноманіття

Як сівозміна впливає на видове різноманіття та біорізноманіття?

Різнопланові сівозміни збагачують ландшафт. Вони сприяють біорізноманіттю завдяки різним термінам сівби та збору врожаю та пов’язаним з цим неоднорідним процесам зростання. Взаємодія між ярими та озимими, а також чергування стеблових та листкових культур у сівозміні також є важливою складовою. Окрім біорізноманіття, розширення сівозміни також позитивно впливає на здоров’я та родючість ґрунтів. Розширені сівозміни можуть зменшити потребу в заходах захисту рослин та підвищити ефективність використання поживних речовин.

При сприянні збереженню біорізноманіття вирішальне значення мають також операційні умови та економічні фактори. Кормові ферми повинні мати можливість за допомогою сівозміни забезпечити постачання основного корму для своїх тварин. В землеробних господарствах сільськогосподарські культури, що вирощуються для ринку, повинні бути рентабельними, щоб забезпечити сталий розвиток агропідптриємства. Квітучі культури, такі як озимий ріпак, можуть не тільки сприяти прибутковості, але й слугувати їжею для комах.

Які складнощі та виклики існують сьогодні у сільськогосподарській сфері?

На додачу до продовольчої безпеки, у сільському господарстві зростають вимоги до захисту довкілля та видового різноманіття. Зростання інтернаціоналізації сільськогосподарських ринків за останні роки також посилило економічний тиск на агропідприємства. Наразі головним викликом для сільського господарства є досягнення правильного балансу між екологією та економікою. Тому важливо ретельно продумати, які заходи є екологічно та економічно доцільними. Вирощування проміжних культур може значно допомогти з цим.

Який позитивний ефект дають проміжні культури?

У той же час сівозміна формує ландшафт. Види, які отримують користь від сівозміни, певною мірою дають якусь віддачу: «Добре розвинена покривна культура у загалом поганий вегетаційний період – і далі – це немов переповнена продуктова комора для життя в ґрунті. Забезпечивши таким чином їжу для жителів ґрунту, аграрії можуть створити умови для передачі «роботи» іншим організмам, наприклад, дощовим черв’якам. Вони можуть взяти на себе важливі елементи обробітку ґрунту та поліпшити баланс повітря, води та поживних речовин. Добре забезпечені жителі ґрунту, у свою чергу, сприяють забезпеченню основної культури поживними речовинами», – пояснює в інтерв’ю Маркус Молтан, менеджер з продукту Проміжні культури компанії KWS SAAT Se & Co. KGaA.

Позитивний вплив сумішей покривних культур на ґрунтову фауну має велике значення для всього середовища існування організмів оброблюваних земель. Для багатьох живих істот збільшується харчова база.

Дощовий черв’як (який глибоко розрихлює землю) виходить на поверхню для пошуку їжі, затягує залишки мертвих рослин в ґрунт і використовує їх разом із ґрунтом для переробки їжі. У той же час продукти життєдіяльності цього дощового черв’яка містять у п’ять разів більше азоту, у сім разів більше фосфору та в одинадцять разів більше калію, ніж земля навколо.

Окрім вирощування проміжних культур, останніми роками в сільському господарстві вживаються й інші заходи для сприяння збереженню біорізноманіття. Тут, наприклад, слід згадати висаджування смуг квітів або буферні водні смуги від краю джерела води, які, наприклад, створюють додатковий запас їжі для комах та бджіл.

Знайти представника у вашому регіоні