• kws-strahuvannya-4.jpg
  Програма
  КВС ПРОТЕКТ

  Новий рівень контролю бур'янів на посівах цукрових буряків! Дізнайтеся і ви про цю унікальну технологію.

  Більше

KWS страхує від посухи посіви цукрового буряка КОНВІЗО® СМАРТ в протруюванні INITIO PRO з додаванням SPA протягом трьох періодів:

 • 01.06.2024 – 10.07.2024 р.
 • 11.07.2024 – 21.08.2024 р.
 • 22.08.2024 – 30.09.2024 р.

Це – індексне страхування: різниця показників індексів вологості ґрунту між поточним та середньобагаторічним: чим більша різниця, тим більше відшкодування.

КВС-УКРАЇНА самостійно страхує ваші посіви за програмою індексного страхування в страховій компанії.

В разі настання страхового випадку та відшкодування, ви отримуєте сповіщення про це від Страхової компанії та додатково – в особистому кабінеті myKWS.

Як взяти участь? Це п'ять простих кроків:

1. Придбати насіння цукрового буряку КОНВІЗО® СМАРТ селекції KWS в протруюванні INITIO PRO з додаванням SPA на площу від 50 га.

2. Посіяти протягом поточного сезону.

3. Зареєструватися в myKWS, заповнити облікові дані, в т.ч. юридичні та банківські реквізити.

4. Зареєструвати ці поля в myKWS до 15 травня поточного року.

5. Завантажити підтверджувальні документи у випадку придбання насіння у офіційного дистриб’ютора «КВС-УКРАЇНА».

Вважається, що Учасник не бере участь у Програмі, якщо він не здійснив вищенаведені кроки.

Ввійти або зареєструватися

В сезоні 2023/2024 участь у програмі КВС ПРОТЕКТ приймає:

Визначення термінів

Умови участі

1. Для участі в Програмі Учасник має придбати Продукцію у безпосередньо в Організатора або в офіційного дистриб’ютора на площу не менше, ніж 50 га, посіяти та зареєструвати поля з посівами цукрового буряку КОНВІЗО® СМАРТ селекції KWS в протруюванні INITIO PRO з додаванням SPА в додатку myKWS та завантажити копію Підтверджувального документу із зазначенням обсягу придбаної Продукції.

2. Підтверджувальний документ повинен містити:

 • зафіксований придбаний обсяг Продукції,
 • дату придбання,
 • підпис уповноваженого представника Учасника, печатка за наявності.

Строки страхування, ступінь дефіциту вологи

 • 1 період страхування: 01.06.2024 – 10.07.2024 р.
 • 2 період страхування: 11.07.2024 – 21.08.2024 р.
 • 3 період страхування: 22.08.2024 – 30.09.2024 р.

Страхове відшкодування розраховується окремо для кожного періоду страхування.

Ступінь дефіциту вологи в ґрунті (значення індексу) окремо встановлюється для кожного господарства, для кожного періоду страхування в залежності від ґрунтово-кліматичної зони.

Розмір відшкодування залежить від різниці індексів дефіциту вологи та може становити орієнтовно від 0 до >120* €/га.

Відшкодування відбувається напряму від страхової компанії.

Розрахунок страхового відшкодування

Розмір страхового відшкодування визначається та виплачується Страховою компанією за наступною формулою:

СВ = СС* ( Іф–Іум)/(Вв–Іум), де

СС – страхова сума, грн.,
Іф – фактичне значення індексу за період відшкодування. Розраховується на підставі супутникових даних;
Іум – значення індексу, як умова страхової виплати: відхилення від середнього значення за 20 років;
Вв – вихід з виплати – різниця показників індексів вологості ґрунту між поточним та середньобагаторічним, яка становитиме більше 35%.

Територія Програми – територія України, окрім АРК та територій, на яких органи влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Інші положення

1. Участь в Програмі є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку її дії.

2. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Компанією та оприлюднення таких змін та/або доповнень на сайті www.kws.ua. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми і не мають окремо доводитись до відома Учасника.

3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

4. Приймаючи участь у цій Програмі, Учасники надають Компанії згоду (або забезпечують надання згоди відповідними фізичними особами, які представляють Учасника в Програмі) на безстрокове та безкоштовне: отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Програмі, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

6. Беручи участь в Програмі її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання Компанією зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Програму.

7. У випадку використання в Програмі персональних даних працівників Учасника, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи.

8. Учасник Програми гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Програмі.

9. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до Компанії та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

Знайти представника у вашому регіоні