СМАРТ СЕЗА КВС

Новий еталон стабільної врожайності в Україні

  • NE-тип
  • Стійкість Rz Cr
  • Гібрид з технологією EPD

Властивості гібриду

  • СМАРТ-гібрид, стійкий до церкоспорозу та ризоманії

Переваги

  • Стабільна врожайність в усіх ґрунтово-кліматичних умовах
  • Зменшена кількість гербіцидних обробок
  • Менше екологічне навантаження
  • Для полів, засмічених падалицею цукрових буряків

Вигода

  • Нова основа стабільної врожайності на ваших полях
Про КОНВІЗО® СМАРТ в YouTube
Знайдіть представника у вашому регіоні