• field-landscape-crop-rotation.png
    Сівозміна у сільському господарстві

Правильна сівозміна – запорука сталого розвитку сільського господарства

Моделювання сівозміни – одне з найважливіших завдань у сучасному сільському господарстві. Воно може як створити складнощі для аграріїв, так і відкрити перед ними нові можливості. KWS допомагає сільгоспвиробникам обрати правильну культуру, зокрема, сорт чи гібрид, для відповідної місцевості та показує альтернативи.

Що таке сівозміна у сільському господарстві?

Сівозміна означає послідовність різних видів сільськогосподарських культур на полі. Сівозміну потрібно адаптовувати відповідно до різних аспектів – місцевості, вирощуваних культур тощо. На моделювання сівозміни також має вирішальний вплив орієнтація господарської діяльності. Культури, призначені для ринку, переважно вирощуються в землеробних господарствах, тоді як, наприклад, молочні ферми та заводи з виробництва біогазу зосереджуються на виробництві кормів на власних угіддях. Тому сівозміну слід розробляти індивідуально для кожного господарства.

Таким чином, сівозміна визначає процеси всієї сільськогосподарської діяльності. Оскільки різні культури мають різні вимоги щодо, наприклад, часу сівби, внесення добрив та захисту рослин, сільськогосподарські заходи необхідно узгоджувати з окремими культурами в сівозміні. Культура-попередник також може впливати на вибір відповідних заходів для основної культури. Прикладом цього є адаптовані заходи захисту рослин для пшениці, що вирощується на полі після стерні або буряка.

Визначення сівозміни впливає на всі галузі бізнесу, а отже, і на сталий успіх ведення бізнесу.

Складнощі та вимоги до сівозміни в сільському господарстві постійно зростають: завдяки своєму ефективному захисту сільськогосподарських культур та економічному тиску у сівозмінах домінують особливо високоврожайні та економічні культури. Наприклад, через зростання стійкості до бур’янів та шкідників та скорочення можливостей хімічного захисту рослин, короткоротаційні сівозміни вичерпують себе. Розширення сівозміни за допомогою включення нових культур не завжди є простим з економічної точки зору.

Вплив попередньої культури. Який додатковий ефект може забезпечити оптимальна сівозміна?

Розширена сівозміна може сприяти вирішенню згаданих сільськогосподарських проблем за допомогою своєї гнучкості та різноманітності. Звичайно, у моделюванні сівозміни слід враховувати також економічні аспекти:

… Підтримка ґрунту та культури у здоровому стані
... Сприяння видовому та біорізноманіттю
... Зниження вразливості до шкідливих організмів та хвороб
... Сталий успіх бізнесу

Але яка сівозміна вважається оптимальною? На додачу до якомога більшої універсальності, увага приділяється сівозмінам, у яких культури, які не надто сумісні між собою, відділяються одна від одної тривалими проміжками часу. Сівозміна також має бути адаптована до місцевості й інших операційних умов та має відповідати економічним вимогам. Позитивного ефекту можна досягти, наприклад, чергуючи листкові овочеві та стеблові культури та чергуючи ярі та озимі культури. Це дає переваги у боротьбі зі звичайними та злаковими бур’янами. Різні терміни сівби можуть протидіяти надмірному розмноженню певних видів, оскільки серед бур’янів теж зустрічаються види, які проростають восени або навесні. Крім того, в результаті можна розширити варіанти боротьби з бур’янами в контексті захисту рослин.

Розширюючи сівозміну, можна також збільшити продуктивність. Важливо, щоб вирощування альтернативних варіантів було рентабельним та, за необхідності, відповідало іншим операційним вимогам, таким як належне постачання високоякісного основного корму для молочного господарства.

Основою успішної сівозміни та високих врожаїв є, звичайно, висока родючість та структура ґрунту. Тому обробіток ґрунту слід завжди пристосовувати до місцевості, щоб уникнути ущільнення ґрунту, замулення або ерозії.

Ще більше можливостей myKWS

Регіональні представники

Хочете дізнатися, які продукти найкраще підходять для ваших ґрунтово-кліматичних умов? Маєте проблеми з шкідниками чи хворобами? Ми готові надати консультації!

Знайти представника у вашому регіоні