• Barley-dark-sky-klein.jpg
    Фактори впливу

Від чого залежить моделювання сівозміни?

Місцевість, клімат, якість ґрунту або розмір господарства все більше впливають на моделювання сівозмін, створюючи таким чином складне завдання. Адже сівозміна повинна залишатися оптимальною і враховувати як екологічні, так і економічні цілі.

Місцевість як фактор впливу

Згідно з опитуванням сільгоспвиробників, такий фактор, як місцевість, має найбільше значення для моделювання сівозміни. Сівозміни культур, що вирощувалися для ринку, як правило, були орієнтованими на рентабельність. Виключення активних інгредієнтів у сфері захисту рослин та зростання стійкості призводять до сільськогосподарських проблем, тому сівозміни проходять перегляд. Наприклад, розширивши сівозміну за допомогою культур, придатних для вирощування у відповідному місці, можна мінімізувати вплив шкідників. Збалансоване вирощування листкових та стеблових культур дає переваги для сільського господарства. Тому розробка концепції сталого рослинництва з урахуванням різних вимог та економічних аспектів є надзвичайно важливою. Також слід зазначити про необхідність підтримувати здоровий стан ділянки, належним чином стежити за посівами та застосовувати останні наукові досягнення.

Господарства, що займаються рафінуванням, та ферми, що спеціалізуються на виробництві кормів, також повинні переглянути свій підхід. У зв’язку з вимогою інтегрувати у сівозміну принаймні три культури в певних пропорціях слід розглянути альтернативні джерела кормів, такі як використання системи місцезнаходження або високобілкові культури. Внесення органічних добрив також є важливою складовою, і його слід свідомо включити в концепцію виробництва кормів.

Клімат як фактор впливу

Через кліматичні зміни ми можемо припустити, що в майбутньому нам доведеться частіше рахуватися з більш екстремальними погодними явищами. Рослини повинні якомога краще витримувати екстремальні погодні умови, такі як посуха, спека або сильні опади. Не кожен тип культури підходить для будь-якої кліматичної зони. Температурне навантаження і характер дозрівання культури мають підходити до місцевості та кліматичних умов. Є також культури, які особливо добре підходять для холодних та вологих місцевостей.

Останніми роками все більшу проблему становить стрес, викликаний засухою. Добре розвинена коренева система з глибоко проникаючим в ґрунт корінням та з високою часткою тонких корінців дозволяє рослині безпечно поглинати воду, оскільки глибші шари ґрунту при сильному сонячному світлі та високих температурах не так сильно висихають.

Правильно підібрані культури-попередники також дозволяють краще захистити основну культуру від екстремальних опадів. Добре аеровані ґрунти демонструють краще проникнення води, зменшується ризик замулення ґрунту і, як наслідок, зменшується газообмін. Тоді ґрунт здатний за короткий час поглинути більше води. Належний вміст гумусу покращує структуру ґрунту, завдяки чому опади можуть швидше засвоюватися і переходити у глибші шари ґрунту.

Позитивні наслідки можна помітити також при застосуванні бережливих до ґрунту прийомів обробітку та сівби, оскільки в такому випадку не руйнуватиметься структура землі. Швидко зростаючі рослини мінімізують ризик ерозії від опадів та вітру.

Фактор впливу: якість ґрунту

Модель сівозміни може також позитивно вплинути на структуру ґрунту. Під структурою ґрунту розуміється просторове розташування частинок ґрунту. Форма, кількість та цілісність компонентів ґрунту змінюються залежно від структури. Верхній шар ґрунту повинен за можливості складатися із структури з дрібних грудочок з вкрапленнями з залишків врожаю та дрібних корінців. У підґрунті має бути єдина зерниста структура або структура зі скупченнями, з макропорами без шкідливого ущільнення. Якщо у вас саме такі структури, важливо підтримувати їх, з-поміж іншого – шляхом вирощування сумішей покривних культур.

Культури з різними глибокими кореневими системами можуть розбивати несприятливі структури, завдяки чому повітря, вода, поживні речовини та ґрунтові організми зможуть збиратися в утвореному просторі. Між шарами ґрунту можуть утворитися нові зв’язки. Крім того, ґрунтові організми, такі як дощові черв’яки, укріплюють структуру ґрунту.

Під час усіх видів діяльності слід подбати про те, щоб захистити ґрунт, не зруйнувати, а навпаки – вдосконалити його структуру. Необхідно регулярно перевіряти придатність до обробітку та його прохідність (щільність).

Фактор впливу: розмір компанії та ринок збуту

Зрештою, сівозміна також повинна виконувати функцію економії. Важливими для цього є у тому числі й вибір та послідовність вирощування сільськогосподарських культур, у яких якість поєднуватиметься зі стабільним врожаєм та водночас дозволить отримати відповідний маржинальний дохід. Культури також повинні в результаті компенсувати ризики в окремих галузях бізнесу з мінімально можливим і сталим залученням ресурсів, і в той же час бути пристосованими, до умов на ринку збуту.

Знайти представника у вашому регіоні