• KWS0920_seed_drill_rye_sowing_farmer_on_field_0044.png
    Ґрунт та культури

Вплив сівозміни на ґрунт та сільськогосподарські культури

Правильне моделювання сівозміни зміцнює здоров’я ґрунту та забезпечує переваги у вирощуванні рослин. Але як? KWS відповідає на найважливіші запитання.

Яким чином сівозміна впливає на стан ґрунту?

Ідеальний стан родючого ґрунту досягається завдяки сприятливим фізичним, хімічним та біологічним умовам. У родючому ґрунті мінеральні первинні частинки (наприклад, глина, пісок або мул) поєднуються з органічними компонентами ґрунту (гумусом), утворюючи, так би мовити, скупчення. Між скупченнями утворюються пори, через які проходить повітря і які можуть протягом певного періоду часу утримувати воду всупереч силі тяжіння – це створює родюче середовище існування для мікроорганізмів та інших корисних організмів, таких як дощові черв'яки.

Значення рН ґрунту від нейтрального до слабокислого відіграє важливу роль для доступності поживних речовин, життєдіяльності мікроорганізмів та росту рослин; залежно від типу ґрунту воно становить від 5,5 до 7. Звичайний вапняний наліт ґрунту може зменшити значення рН, і воно змінюється протягом року, опускаючись, піднімаючись та покращуючи структуру ґрунту. Для забезпечення рослин всіма важливими поживними речовинами та збереження родючості ґрунту, проводиться удобрення з урахуванням потреб відповідно до належної професійної практики. Воно допомагає компенсувати зниження рівня поживних речовин через урожай.

На деякі фактори, що впливають на підготовлений ґрунт, такі як тип ґрунту або погода, неможливо вплинути. Тим не менш, аграрій має у своєму розпорядженні багато сільськогосподарських знарядь для підтримання ґрунту у здоровому стані, включаючи, наприклад, використання ґрунтозберігаючих систем вирощування, постачання поживних речовин для конкретної ділянки та проведення вапнування або ж сівозміна.

Укорінення ґрунту значною мірою пов’язане з формуванням стану ґрунту. З одного боку, ріст коренів призводить до механічного руйнування грудочок, з іншого боку, продукти виділення коренів слугують їжею для мікроорганізмів та клейкою речовиною для нових грудочок. Послідовність або поєднання різних типів культур з різними кореневими системами та довжиною коренів сприяє розвитку різних мікроорганізмів у різних шарах ґрунту.

Які складнощі та виклики наразі виникають усе частіше й частіше?

«Сільськогосподарська техніка, яка зараз використовується, стала більшою та важчою і пов’язана з високим рівнем використання під час здійснення сільськогосподарської діяльності. У найкращому випадку машини повинні працювати майже постійно, і тому сільгоспвиробники можуть їх використовувати, коли ґрунтові умови не є оптимальними», – розповідає Маркус Молтан, менеджер з продукту Проміжні культури компанії KWS SAAT Se & Co. KGaA, підсумовуючи в інтерв’ю поточну основну проблему для ґрунту.

Для вирішення цієї проблеми сільському господарству потрібні інновації та сталі стратегії для захисту ґрунту, незважаючи на дедалі складніші аграрні технології. Основою цього є також рівень ґрунту – він не тільки визначає родючість ґрунту, але й підвищує ступінь допустимого навантаження на ґрунт. Рівень ґрунту значно підвищується за рахунок структурних стабілізуючих заходів, таких як обробіток ґрунту без його перевертання, органічне удобрення, вапнування, вибір сівозміни та вирощування проміжних культур.

Механічне навантаження на ґрунт, зумовлене сільськогосподарською технікою, розраховується на основі фізичних параметрів колісного навантаження, площі контакту та тиску в шинах. Останніми роками серед аграріїв та виробників сільськогосподарських машин спостерігається краща обізнаність щодо необхідності використовувати техніку, які не мають негативного впливу на ґрунт. Завдяки такому технічному обладнанню, як здвоєні шини або шини Terra, машини гусеничного типу або системи регулювання тиску в шинах, навантаження ефективно розподіляється, і ущільнення ґрунту можна зменшити, незважаючи на велику вагу машини.

Через часові обмеження на можливість внесення органічних добрив до певних культур, господарства, що займаються тваринництвом, та оператори заводів з виробництва біогазу зіштовхуються з проблемами зберігання рідкого гною та ферментаційного субстрату. Це питання можна вирішити шляхом розумного планування сівозмін та інтеграції проміжних культур.

Який позитивний вплив на родючість ґрунту має вирощування проміжних культур?

Проміжні культури вирощуються в період, що загалом є бідним на рослинність, і вони різними способами сприяють родючості ґрунту. Надземна біомаса зменшує вітрову та водну ерозію, захищає ґрунт від пересихання та запобігає утворенню бур’янів через створення затінку. Зв’язування поживних речовин ґрунту в біомасі запобігає вимиванню ґрунтових вод або ерозії у поверхневі води. Наприкінці вегетаційного періоду можна зібрати урожай проміжної культури та використати його як корм для тварин або субстрат біогазу. Однак у більшості випадків після вегетаційного періоду органічна речовина повертається в ґрунт у вигляді поживного гумусу.

Багато сумішей покривних культур містять суміш видів рослин із стрижневими та кущуватими коренями. А це означає, що різні шари ґрунту будуть глибоко вкорінені під землею. Дрібні та головні частини кореня розпушують ґрунт, створюючи розгалужену систему труб і каналів, руйнуючи грудочки ґрунту та сприяючи ферментації.

Деякі види мають особливі властивості, які також позитивно впливають на ґрунт. Наприклад, бобові культури живуть в симбіозі з бульбочковими бактеріями, і в обмін на органічні сполуки вуглецю можуть зв’язувати азот з повітря – тому ґрунтовий азот не тільки зберігається в рослині, але навіть відтворюється природним шляхом. Інші види, в свою чергу, здатні зробити певні поживні речовини доступними для рослин завдяки виділенням зі своїх коренів у ґрунті.

Знайти представника у вашому регіоні