• 150625_kws-schaufenster-zr_preview_002_0001.jpg
    Діалог

Діалог

Діалог, як внутрішній, так і зовнішній, має ключове значення для впровадження сталого розвитку в компанії KWS. Ми поширюємо інформацію про свою діяльність. Ми прагнемо того, щоб всі наші рішення і дії на всіх рівнях були зрозумілі широкому колу громадськості. Діалог в компанії KWS відзначається максимальною відкритістю і довірою між його сторонами.

Для нас зацікавленими сторонами є не тільки клієнти, акціонери і співробітники, але і інші учасники ланцюжка створення вартості (переробні підприємства, роздрібні мережі, кінцеві споживачі), а також політики, державні органи, неурядові організації, наукове співтовариство і ЗМІ. Кожен з них певним чином зацікавлений у розвитку нашої компанії або галузі в цілому.

Саме тому під час планування стратегії розвитку компанії важливо враховувати весь комплекс вимог від зацікавлених сторін. Зокрема, з цією метою KWS влаштовує різноманітні заходи, на яких запрошують до діалогу широке коло зацікавлених осіб, що дозволяє нам почути різні точки зору.

  • Люди в KWS

    “Завдяки міжнародному діалогу з зацікавленими сторонами ми дізнаємося про проблеми та вимоги світового сільськогосподарського ринку”

    Хеннінг фон дер Ое, керівник Відділу корпоративного розвитку
    henning_von_der_ohe.jpg