• Проектна команда KWS у полі
    Проекти

Діючі проекти компанії KWS в галузі сталого розвитку сільського господарства

Наші дослідницькі та селекційні програми спрямовані на виведення конкурентних гібридів для ефективного та сталого сільського господарства. У центрі нашої уваги — стабільність урожаю, якість продукції та збереження генетичних ресурсів. Стрімкий розвиток технологій у галузі біотехнологій створює нові можливості для розробки нових гібридів з покращеними характеристиками.

Гібриди кукурудзи селекції KWS

Гібриди кукурудзи з ефективним поглинанням азоту

Аграріям потрібні гібриди кукурудзи з ефективним поглинанням азоту зі збереженням високої врожайності навіть за умов недостатнього внесення добрив. Тому компанія KWS розробляє гібриди кукурудзи, які здатні формувати високі врожаї навіть за малої кількості азоту в ґрунті. Гібриди з ефективним поглинанням азоту повинні не тільки добре розвиватися у умовах дефіциту азоту, але й формувати високі врожаї незалежно від норми внесення азотних добрив.

Для досягнення цієї мети наші селекціонери та науковці вивчають природні зміни ефективності використання азоту та аналізують генетичний склад рослин різних гібридів кукурудзи, що забезпечують стабільні врожаї навіть за умов недостатнього удобрення. Дослідження показали, що ефективність споживання азоту не залежить від якоїсь однієї генетичної ознаки. Це досить складна характеристика, на яку впливають багато ділянок ДНК.

Тому ми намагаємося з'ясувати за допомогою додаткових аналізів, які гени чи ділянки ДНК дійсно відіграють важливу роль в ефективному споживанні азоту і вже за допомогою цих знань наші селекціонери проводять більш цілеспрямований відбір, тим самим підвищуючи ефективність поглинання азоту кукурудзою.

Гербіцидостійкі цукрові буряки нового покоління

Ринок цукрового буряку в США характеризується сьогодні потребою в генетично модифікованих сортах цукрового буряку з різним ступенем стійкості до гербіцидів, щоб полегшити боротьбу з бур'янами. Для того, щоб задовольнити цю потребу, ми працюємо зараз над удосконаленням дуже успішного гібриду Roundup Ready®. Наші дослідники та селекціонери працюють разом, щоб розробити нове покоління гербіцидостійких цукрових буряків із потрійною стійкістю до трьох речовин.

  • Люди в KWS

    Наш принцип: потужне насіння для стійкого землеробства з високими врожаями

    Гінріх Гарлінг, керівник досліджень у Європі
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Гібридне насіння картоплі

З 2011 року KWS здійснює науковомісткий проект із розробки диплоїдної гібридної картоплі, яку можна культивувати та розповсюджувати, використовуючи насіння. До сьогодні селекція картоплі розвивалася дуже повільно.

Щоб подолати стагнацію, наші селекціонери та дослідники працюють над гібридною селекцією картоплі. Це дасть кілька вирішальних переваг. Диплоїдна картопля значно збільшує ефективність селекції. Водночас ризик зараження шкідниками насіння значно нижчий, ніж ризик зараження посадкової картоплі.

І останнє, але не менш важливе: перехід на насіння картоплі означатиме, що більше не потрібно буде охолоджувати посадкову картоплю під час її зберігання та особливо тривалого транспортування. Але слід провести ще багато досліджень і розробок до того, як перші конкурентоспроможні сорти з'являться на ринку.

Виявлення характерних ознак із повітря

Справжній зв'язок між генетичним складом рослини та різними факторами навколишнього середовища можна встановити лише в польових умовах. Тому ми можемо точно дізнатись, чи дійсно сорт рослин має бажану характеристику, тільки за допомогою польових випробувань. Однак для цього треба вміти точно й надійно документувати характеристики рослини.

У зв'язку з цим ми хочемо підтримати наші селекційні плани з новими процесами фенотипування та краще оптимізувати процес відбору. Саме тому KWS інвестує в розробку нових методів автоматизованої реєстрації певних характеристик рослин. Ми також досліджуємо можливості цифрової візуалізації в поєднанні з кількома сенсорними технологіями та системами дронів.

Метою є використання, наприклад, аерофотознімків, щоб дуже швидко й точно робити висновки щодо таких характеристик, як висота зростання або можливий спалах хвороби.

Максимальна ефективність фотосинтезу в кукурудзі

Кукурудза належить до категорії рослин С4. У них особливий метод фотосинтезу, що характеризується підвищеною ефективністю використання води. Таким чином, рослини категорії С4 можуть нарощувати більшу кількість біомаси за коротший проміжок часу, якщо забезпечити їм більше світла та вищу температуру. Проте навіть рослини кукурудзи не використовують усю потужність світла.

Це вказує на невикористаний потенціал для збільшення врожайності. Разом з Університетом Генріха Гейне в Дюссельдорфі, Мюнхенським технічним університетом та Інститутом молекулярної фізіології рослин ім. Макса Планка в Потсдамі, KWS працює над цією темою в рамках проекту, що фінансується Федеральним міністерством освіти та наукових досліджень Німеччини.

Нашою метою є отримання нових наукових знань, які можуть бути використані для підвищення ефективності фотосинтезу в селекції. По-перше, ми досліджуємо, які фактори впливають на фотосинтез типу C4 в кукурудзі; водночас ми хочемо дізнатися більше про природну різноманітність фотосинтезу за допомогою технології ДНК-маркерів.

Сільськогосподарські культури майбутнього

«Сільськогосподарські культури майбутнього» (“Crops of the future”) — це міжнародний консорціум, який сприяє вирощуванню культур за допомогою інноваційної державно-приватної моделі. Консорціум об'єднує ресурси провідних сільськогосподарських компаній і дослідницьких організацій для вирішення складних питань, які можуть виникнути в ланцюзі постачання продуктів харчування.

Мета полягає в селекції сільськогосподарських культур з особливими властивостями, щоб краще пристосувати їх до різних умов навколишнього середовища — наприклад, покращити поживні властивості або стійкість до посухи, тепла чи повені. Ми плануємо використовувати наукові публікації та платформи для оприлюднення отриманих знань. Тому це буде вигідно як для державних, так і для приватних селекційних проектів.

Технічні цілі: редагування генома, секвенування генома та феноміка — вивчення зв'язків між генетичним складом рослини, умовами навколишнього середовища та продуктивністю.

Відвідати сайт “Crops of the future”