• _k8a2761_gerste_landwirt_enkelin.jpg
    Корпоративна відповідальність

Ми думаємо і діємо у довгостроковій перспективі

Для нас сталий розвиток компанії означає довгостроковий економічний успіх. У минулому це було можливо тільки завдяки зв’язку поколінь і передаванню сімейних цінностей протягом довгих років. Метою сімей засновників компанії було і залишається передати свою справу наступним поколінням. Тож ми будемо зберігати цю традицію й надалі задля нашого успіху в майбутньому.

Саме тому корпоративні принципи – незалежність, інновації та відповідальність – утворюють тріаду стратегічного розвитку компанії, яка в кінцевому підсумку забезпечує всебічний сталий розвиток – економічний, екологічний та соціальний. Тільки таким чином ми можемо змінити світ на краще, зробити свій внесок в розвиток сталого сільського господарства та втілити інші екологічні та соціальні цілі.

Незалежність як основний фактор

Оскільки ми є незалежним сімейним підприємством, ми маємо необхідну стабільність у бізнесі і свободу дій щодо інновацій. Ми можемо бути незалежними постачальниками та зосереджуватися на довгострокових потребах сільського господарства і суспільства, а не керуватися короткостроковими інтересами акціонерів.

Інноваційна і відповідальна діяльність

Високий рівень інвестицій в науково-дослідну діяльність дозволяє впроваджувати інновації для сталого розвитку сільського господарства: підвищення врожайності, ефективного використання поживних речовин, стабільність і стійкість насіння наших сортів. Глибоке розуміння сімейних цінностей компанії є основою інновацій, що базуються на відповідальному ставленні і запобіжних заходах.

Результатом є всебічний сталий розвиток

Незалежність, інновації та відповідальність уможливлюють комплексний економічний, екологічний і соціальний сталий розвиток: іншими словами, зростання прибутків KWS в поєднанні з внеском в захист навколишнього середовища і суспільство. Як і раніше, ми будемо продовжувати розвивати цей напрямок в майбутньому.

Наш підхід до сталого розвитку

Нас часто запитують...