• KWS0920_landscape_fields_crop_rotation_0174.jpg
    Цілі Сталого Розвитку 2030

Сталий розвиток починається з насіння

Сільське господарство стикається з серйозними глобальними викликами.
Серед них – ріст населення світу, зміни клімату, а також захист дикої природи та природних ресурсів.

Інновації у селекції рослин можуть і будуть відігравати ключову роль у подоланні цих проблем. Нові адаптовані гібриди, виведені з використанням інноваційних методів селекції, дозволяють істотно скоротити сільськогосподарські витрати, зберігаючи при цьому стабільні та високі врожаї, що відповідає гаслу компанії "Сіємо майбутнє" #SeedingtheFuture

"Ми хочемо й надалі залишатися надійним партнером для аграріїв і для всіх постачальників сільськогосподарської продукції:

завдяки ініціативі сталого розвитку до 2030 року ми, як спеціалісти з насінництва, перетворюємо вимоги до аграрного сектору у конкретну дорожню карту для нашої компанії, щоб пропонувати рішення для економічно життєздатного, екологічно сталого та соціально відповідального сільського господарства".

Д-р Феликс Бюхтинг, речник Ради директорів компанії KWS

Наші цілі поділяються на дві категорії та шість основних елементів.

Хоча сталий розвиток завжди був і залишається в основі нашої діяльності, сьогодні ми зробили наступний крок, щоб визначити чіткі зрозумілі цілі, яких ми хочемо досягти до 2030 року. Такі цілі визначають наш подальший шлях та допомагають досягати конкретних етапів на ньому. Усі наші дії і прагнення повністю прозорі і відкриті світові.

Забезпечення виробництва продуктів харчування

Наша мета – забезпечити збільшення врожайності польових культур у середньому на 1,5% щорічно.
Для досягнення цієї мети ми зосереджуємось на двох чинниках:

Прогрес у селекції рослин

Досягнення селекції рослин є найважливішим внеском у забезпечення продовольчої безпеки з огляду на зростання населення світу, кліматичні зміни та обмежені ресурси. Сьогоднішні темпи підвищення врожайності недостатні для задоволення цього попиту та збереження земельних ресурсів, дикої природи та подолання наслідків кліматичних змін. З огляду на це, ми не лише продовжуємо слідувати своїй меті щодо безперервного підвищення врожайності, а й ретельніше відстежуємо та аналізуємо власні результати та впроваджуємо додаткові практичні заходи, щоб допомогти аграріям отримати найкращі результати зі своїх полів.

Цифрові рішення для сільського господарства

Цифрові рішення для сільського господарства, такі як додаток myKWS, допомагають аграріям приймати оптимальні рішення у своїй роботі. Завдяки нашому широкому асортименту цифрових інструментів можна досягти вищої врожайності та заощадливо використовувати такі ресурси, як засоби захисту рослин. Наша мета – до 2030 року охопити цифровим сервісом myKWS 6 мільйонів гектарів. Ця мета має бути досягнута шляхом виведення на ринок нових гібридів селекції KWS з індивідуальними цифровими рекомендаціями щодо вирощування. Таким чином, до чверті загальної цілі у 1,5% річного приросту врожайності може бути забезпечено цифровими рішеннями для сільського господарства у 2030 році.

Мінімізація використання ресурсів

Наша мета – підтримати скорочення використання засобів захисту рослин у Європі (та у всьому світі) на 50%.

У «Зеленому пакті» ЄС та стратегії «З Лану До Столу» затверджено чіткі цілі щодо сталого сільського господарства в Європі. Серед них – це скорочення використання хімічних засобів захисту рослин на 50%. Саме тут насіннєва галузь продовжує діяти як постачальник ключових рішень та нових ідей. У компанії KWS ми не обмежуємо свої цілі тільки Європою – ми намагаємося змінити ситуацію у всьому світі.

Цих цілей ми плануємо досягти завдяки:

1. Інвестиціям у розмірі понад 30% нашого річного науково-дослідного бюджету у дослідження щодо скорочення використання ресурсів

KWS постійно вкладала значні кошти у розробку нових гібридів. У 2019/2020 році ми інвестували 236 мільйонів євро у нашу науково-дослідну діяльність. І хоча ми завжди діяли згідно правила "роби більше за менших витрат", сьогодні ми робимо ще один крок вперед: ми ставимо перед собою прозору мету та інвестуємо понад 30% нашого щорічного науково-дослідного бюджету у дослідження щодо скорочення використання ресурсів (вода, добрива, засоби захисту рослин). З цією метою ми запускаємо цільові проєкти для створення нових гібридів, стійких до хвороб, чи до посухи, які, у свою чергу, потребують менших зусиль під час вирощування та догляду.

2. Вивести на ринок понад 25% гібридів селекції KWS, придатних для ресурсозберігаючого сільського господарства

Ресурсозберігаючі гібриди створені для ефективнішого використання наявних ресурсів, які були перевірені на врожайність в умовах знижених витрат: малою кількістю добрив, обмеженою кількістю опадів та обмеженим використанням засобів захисту рослин. Тільки високоефективні гібриди можуть бути урожайними за таких умов. Ми прагнемо, щоб принаймні 25% гібридів у нашому портфоліо відповідали критерію "придатні для маловитратного вирощування".

Збільшення різноманіття культур

Наша мета — зробити сівозміну гнучкішою, збільшивши кількість наших культур з 24 до 27 за допомогою цільових селекційних програм до 2030 року.

KWS вже прагне до різноманітності та, маючи селекційні програми для 24 культур, володіє одним з найширших портфоліо на світовому ринку насіння. Ми хочемо ще більше розширити своє порфоліо до 2030 року, щоб включити додаткові, як економічно, так і екологічно розумні варіанти сівозміни. Таким чином, ми будемо розвивати портфоліо овочевих культур у найближчі роки. У центрі нашої уваги культури, які можуть запропонувати альтернативні або регіональні джерела білка. І останнє, але не менш важливе, ми досліджуємо інтеграцію селекційних програм, які забезпечують або доповнюють сталі системи вирощування та сівозміни.

Підтримка правильного харчування

Ми прагнемо, щоб понад 40% гібридів селекції KWS були придатними для безпосереднього використання у харчуванні людини.

Все більше людей обирають переважно рослинну дієту. Щоб задовольнити збільшення такого попиту, харчова промисловість звертається до нових продуктів рослинного походження і замінює, наприклад, продукти з м’яса, яєць або молока, альтернативами на рослинній основі. Наша ціль – розробити високопоживні гібриди, продукцію яких можна використовувати безпосередньо в їжу. Після розширення нашого портфоліо насінням овочевих культур у 2019 році ми ще більше зосередилися на різноманітті рослинних продуктів харчування та задоволенні зростаючого попиту на продукти рослинного походження.

Зменшити вплив на навколишнє середовище

Ми хочемо досягнути цієї цілі за рахунок:

1. Скорочення викидів категорій 1 та 2 на 50% до 2030 року та виходу на нульовий рівень викидів до 2050 року.

На найближчі роки компанія KWS поставила для себе амбітну ціль: до 2030 року забезпечити 50-відсоткове скорочення викидів категорій 1 та 2. До 2050 року ми прагнемо досягнути нульового рівня викидів. Це необхідно, щоб знизити показник світового потепління на 1,5°C. Як селекційна компанія, KWS споживає більше всього енергії під час виробництва та науково-дослідної діяльності. Застосування ресурсозберігаючих технологій та ефективніше використання вже існуючих систем та ресурсів, ширше використання відновлюваних джерел енергії в офісних будівлях, теплицях та виробничих цехах допоможуть у скороченні викидів.

2. Запровадження системи рейтингів екологічного сліду усіх майданчиків виробництва насіння.

Щоб зменшити вплив нашої компанії на довкілля, ми більше не будемо спиратися тільки на внутрішні інструкції та аудити, але також запровадимо табелі оцінки для наших майданчиків виробництва насіння, які будуть використовуватися для оцінки екологічних показників усіх ділянок виробництва насіння KWS. Система оцінки буде фіксувати показники за такими критеріями, як збереження біорізноманіття та водних ресурсів, зменшення викидів. Усі виробничі майданчики включно із заводами доробки насіння та власними селекційними станціями оцінюватимуться індивідуально. Таким чином, ми можемо зробити екологічний слід нашої діяльності помітним і перевірити, чи мають наші об’єкти та процеси потенціал покращення.

Посилення соціальної відповідальності

Ми хочемо досягнути цієї цілі за рахунок:

1. Інвестицій не менше 1% річного показника EBIT у соціальні проєкти у всьому світі.

Ми хочемо перетворити наші корпоративні цінності у зобов'язання та взяти на себе більшу відповідальність у суспільстві. Ми досягатимемо цієї цілі, інвестуючи не менше одного відсотка річного операційного прибутку у соціальні проєкти. Наші соціальні зобов’язання зосереджені на розвитку переважно сільської місцевості, її культурного, суспільного та соціально-економічного рівня задля загального добробуту мешканців та підвищення загальної привабливості регіонів. Діти та молодь особливо важливі для нас. Крім того, особливої ваги ми надаємо розвитку освіти та науки, зокрема у сфері природничих та сільськогосподарських наук.

2. Постійна оцінка індексу залученості співробітників компанії.

Цей ключовий показник вимірює ступінь емоційної прихильності співробітників до компанії-роботодавця, і отже, ступінь їхньої мотивації робити свій внесок в успіх компанії та досягнення цілей. Компанія KWS буде постійно вимірювати лояльність співробітників та запроваджувати цільові заходи щодо покращення на основі результатів такої оцінки. Високий рівень утримання співробітників – це не разовий проєкт, а безперервний інтегрований процес у рамках компанії, в якому центральну роль відіграють як керівники, так і співробітники.

3. Покращення охорони праці на виробництві та показника захворюваності.

Ми прагнемо постійно покращувати умови праці, здоров’я та безпеки співробітників на робочому місці. Такий підхід включає попередження нещасних випадків, а також відповідальність за психічне здоров’я співробітників. З цією метою ми запроваджуємо єдині стандарти по всьому світу та проводимо систематичні курси навчання керівників з питань охорони праці та безпеки на робочому місці.

Контактна особа компанії KWS

Марсель Агена
Марсель Агена
Департамент корпоративної відповідальності компанії KWS
Тел .: +49 5561 311 1393
Відправити лист
КОНТАКТ