ВІОРІКА КВС

Еталон пластичності

  • тип E
  • стійкість RzCr

Еталон врожайності

Характеристика гібриду

  • Високоврожайний гібрид Е-типу, толерантний до ризоманії, церкоспорозу та бактеріозів
  • Характеризується відносною стійкістю до посухи
  • Кращі результати забезпечує у середні та пізні терміни копання

Знайти представника у вашому регіоні