• hybridoggen_guttino.jpg
    Rye Belt – зростаючі перспективи

Rye Belt – перспективи для вирощування жита

Мета проєкту RYE BELT («Житній пояс») полягає у тому, щоб сприяти міжнародній конкурентоспроможності аграріїв, які вирощують жито, у даному «Поясі вирощування».

Три засади:

  • Селекція високопродуктивних, безпечних для довкілля сортів, що відповідатимуть вимогам ринку
  • Оптимізація рослинництва для високоефективного виробництва
  • Розширення можливостей використання та збуту

Для досягнення цієї мети важливо мати чудові міжнародні зв’язки з експертами у сфері сільського господарства, селекції, рослинництва та збуту.

Через тісний діалог у такій мережі зв’язків мають своєчасно визначатися важливі тенденції та відкриті питання, а також ініціюватися регіональні та міжнародні підпроєкти.

Рис. 1. RYE BELT («Житній пояс»)

Рис. 1. RYE BELT («Житній пояс»)

Структура проєкту

Експерти у сфері досліджень, консалтингу, торгівлі, переробних підприємств, а також спеціалісти-практики утворюють так звані розробницькі команди RYE BELT. Вони займаються як питаннями, характерними для певних країн, так і проблематикою, що є спільною для різних країн. При цьому ви отримуватимете підтримку з боку фахівців KWS у сфері селекції, вирощування та збуту.

Вищий «Керівний комітет» координує проєкт, а також регіональний розвиток та проблематику. Він порівнює цілі, яких необхідно досягти, та визначає подальші, нові напрямки розвитку проєкту.

Результати та проекти розробницьких команд безпосередньо приносять користь аграріям та використовуються у різних країнах.

Знайти представника у вашому регіоні