• KWS_business_talk_am_tisch_logo.jpg
    Кариери

Нашият бъдещ сектор за Семепроизводство- Вашата работа с творчески потенциал.

Научни работници, биолози, ИТ експерти, икономисти, юристи и специалисти в различни професионални области - заедно изграждаме бъдещето. Защото като партньор в земеделието ние имаме решаващ принос за изхранването на растящото световно население с нашите иновативни сортове растения. Ние ценим нашата свобода, намирането на нови пътища и постигането на положителни промени. В центъра на вниманието ни не е краткосрочният успех - нашата цел е разработването на устойчиви и перспективни решения.

Растеж

Проучване, производство, дистрибуция и управление - решенията за съвременното земеделие изискват комбинация от различни теми и работни области. Приемете това предизвикателство и се развивайте заедно с нас отвъд собствените си възможности.

Бъдещо развитие

Искаме активно да създаваме бъдещето. Ето защо търсим хора, които предизвикват статуквото и откриват нови решения. Ние насърчаваме техните сили страни и непрекъснато подкрепяме индивидуалното им развитие.

Цифри

Близо 5000 служители в повече от 70 страни и широка мрежа от външни партньори - най-добрите предпоставки за взаимно постигане на нещо наистина голямо. Дайте своя принос и по този начин се наслаждавайте на вашата предприемаческа свобода!

Нашите ценности и цели, нашата култура на работа
Нещото, което ме впечатли най-много в KWS от първия ден, е корпоративната култура на откритост и подкрепа. Всеки гледа на Вас с интерес и признание.
Дирк Герстенкорн, Мениджър продажби царевица, рапица, тревни смески

Вашият контакт

Yana Aleshina
Yana Aleshina
Business Partner HR SEE
Изпратете имейл
КОНТАКТ