KWS ACER CL

Клиърфийлд технология

  • Изключителен добивен потенциал
  • Оптимизиран за използване при условия на суша и високи температури
  • Вегетационен период 113 - 118 дни

Още предимства

  • Третиран с APRON XL 350ES
  • Подходящ за бедни и песъчливи почви
  • Устойчив на всички раси Синя китка в България
  • Отлична хербицидна толерантност за ефективен контрол върху плевелите
  • Устойчив на всички форми Мана по слънчогледа
  • Линолов хибрид с оптимално маслено съдържание

KWS ACER CL информационен лист
Намерете своите консултанти