KWS ACER CL

Клиърфийлд технология

  • Стабилен и сигрен добив
  • Оптимизиран за използване при условия на суша и високи температури
  • Хибридът реализира добър добивен потенциал при екстензивни условия на отглеждане

Още предимства

  • Бързо ранно вегетативно развитие и възможност за втора култура
  • Високотолерантен хибрид на полягане и пречупване
  • Средновисоко маслено съдържание - 45%

Техническо описание

  • Височина на растенията - средновисок
  • Пита - средноголяма, хомогенна и добре озърнена
  • Профил - плосък, полунаведен до наведен
  • Физиологична зрялост - ранен хибрид

KWS ACER CL информационен лист
Намерете консултант сега