ORIENTES SU

ExpressTM технология

 • Адаптивен хибрид със стабилни добиви
 • Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно отглеждане
 • Силно развит корен, проникващ в дълбочина

Още предимства

 • Подходящ за стресови и сухи климатични райони
 • Високо ниво на толерантност към основните болести, нападащи слънчогледа

Техническо описание

 • Средновисок до висок 180 - 205 см
 • Позиция на питата - полуизправена
 • Физиологична зрялост - среднокъсен хибрид
 • Потенциал за масленост - 46%
 • Отглеждане - интензивен
 • Отлична озърненост в центъра
 • Растения със здрави стъбла и широка петура на листа

ORIENTES SU информационен лист

ORIENTES SU

Намерете консултант сега