LUDMILO

  • Tříliniový hybrid
  • FAO Z 230/ S 240

Charakteristika

  • Vynikající výnosová stabilita s jistotou dozrávání a vysokého obsahu energie
  • Vysoká produkce mléka z hektaru plochy
  • Plastický hybrid s vysokou tolerancí ke stanovišti
  • Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám, vynikající zdravotní stav
  • Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a celkovou stravitelností
  • Široké sklizňové okno pro optimální termín sklizně na siláž

Najděte svého obchodního zástupce