Kratka verzija deklaracije o zaštiti podataka

Kompanija KWS SAAT SE & Co. KGaA prikuplja vaše podatke u svrhu omogućavanja myKWS veb-lokacije i traženih specijalističkih informacija.

Prikupljamo samo one podatke koje nam vi date i čuvamo ih tokom trajanja ovih usluga. Pored toga, možete nam dati saglasnost za primanje našeg biltena. Možete u bilo kojem trenutku otkazati registraciju za myKWS ili opozvati saglasnost za biltene.

Generalno, vaše podatke koristimo samo u okviru KWS Grupe i prenosimo ih trećim licima. Imate pravo na pristup i brisanje svojih podataka. U našim detaljnim obaveštenjima o privatnosti, obaveštavamo vas o vašim drugim pravima, kontakt podacima našeg službenika za zaštitu podataka i dodatnim detaljima o obradi vaših podataka na ovoj veb-lokaciji.

Da, slažem se sa opštim uslovima i odredbama za myKWS. Klikom na „Save” (sačuvaj) potvrđujem da sam pročitao/la politiku privatnosti.

□ putem e-pošte

Da, želim da primam informacije o proizvodima i uslugama kompanije KWS SAAT SE & Co. KGaA i njenih zavisnih društava (zajedno: „KWS”) preko sledećih kanala. Označavanjem kućice, pristajem na obradu odgovarajućih ličnih podataka od strane kompanije KWS u ovu svrhu. Kompanija KWS će obraditi lične podatke u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

Svoju saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Da biste povukli saglasnost ili upravljali svojim željenim opcijama, molimo vas da na odgovarajući način prilagodite postavke privatnosti na svom nalogu. Takođe možete poslati e-poruku na adresu mykws.rs@remove-this.kws.com .